Du besöker nu Moderaterna i Östergötland.

John Widegren Moderaterna

John Widegren

Landsbygdspolitisk talesperson

Som lantbrukare förstår jag mig på förutsättningarna för den svenska landsbygden. En hotad äganderätt, för höga skatter och regelkrångel

Mitt namn är John Widegren, jag är utbildad lantmästare och är landsbygdspolitik talesperson för Moderaterna. Jag är uppvuxen i Östergötland utanför Ödeshög. Idag bor jag med familjen och våra två jakthundar på vår gård Stora Kullen. 

Som landsbygdspolitisk talesperson verkar jag för en landsbygd där det ska gå att bo, verka och leva. För mig är det viktigt att stad och land förenas med vetskapen att de kompletterar varandra. Ett gott utbyte är grunden för ett välfungerande samhälle, där en stark svensk livsmedelsproduktion är central. 

Därtill är äganderätten en viktig fråga för mig. Många skogs- och markägare ger idag uttryck för att denna håller på att urholkas. Något som syns i kraftiga inskränkningar i möjligheten för den enskilde att bruka sin mark. Samtidigt ser vi ett allt mer aggressivt EU som flyttar fram sina positioner med kontraproduktiva lagstiftningsinitiativ. Vi måste slå vakt om principen av markägarens rådighet över sin egen mark. 

De svenska bönderna går idag i bräschen för ett hållbart lantbruk. Ändå motarbetas de av för tunga skatter och höga priser på varor som krävs för att hålla igång sin verksamhet. Ska vi fortsatt ha möjlighet att sätta svenskproducerad mat på våra bord måste en förändring till. Denna förändring driver Moderaterna.   

Pressjour:
0736-828000 (ej sms)
[email protected]

Pressavdelningen ska inte kontaktas för allmänna frågor/funderingar eller skolarbeten.

Se istället sidorna för allmänna förfrågningar respektive skolarbeten.