PRESSMEDDELANDE: Tillgängligheten till vården i Östergötland under all kritik – missar sju av nio delmål i Kömiljarden

PRESSMEDDELANDE

2022-04-06
Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Tillgängligheten till vården i Östergötland under all kritik – missar sju av nio delmål i Kömiljarden

I den senaste mätningen (februari 2022) för den så kallade Kömiljarden klarar Region Östergötland endast ett av nio mätetal vad gäller tillgängligheten till vård. Ytterligare ett mätetal klaras delvis, övriga sju mätetal missas helt och hållet. Moderaterna och Kristdemokraterna riktar nu hård kritik mot den styrande S-ledningen för att inte ta de växande vårdköerna på allvar. Totalt går Region Östergötland miste om ca 6,6 miljoner kronor för februari månad.

– Det är väldigt nedslående siffror för Östergötlands del när tillgängligheten till vård mäts inom ramen för Kömiljarden. Regionen missar sju av nio delmål och klarar endast ett mål fullt ut. Region Östergötland klarar helt enkelt inte att leverera rätt vård i rätt tid, vilket östgötarna ska kunna räkna med, säger Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den bristande tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är häpnadsväckande, där endast 8 % av barn och unga får sin utredning inom 30 dagar och endast 17 % får sin behandling inom 30 dagar. För de barn och unga som förpassas till vårdkö i stället för att få vård innebär det en oerhörd påfrestning, vilket ofta har påverkan på hela familjen, skolgång och sociala relationer. Risken för försämring är uppenbar, menar Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har under lång tid krävt åtgärder för att kapa vårdköerna i Östergötland. Köer som började växa kraftigt långt innan pandemins inträde. S-ledningen har konsekvent avvisat våra förslag till lösningar och menat att arbete redan pågår. Men facit ser vi nu, dels vad gäller BUP, dels genom att bara 68 % av östgötarna får sin operation eller åtgärd inom lagstadgad tid. Det är ohållbart och i förlängningen en patientsäkerhetsrisk, avslutar Fredrik Sjöstrand.
För ytterligare information:

Fredrik Sjöstrand (M), 0707-88 07 63
Lena Käcker Johansson (KD), 0709-96 25 96


Fakta om Kömiljarden

 Medicinsk bedömning i primärvården. Kravet är att minst 82% av de genomförda medicinska bedömningarna har skett inom 3 dagar. I februari låg Region Östergötland på 82,7%, vilket är en förbättring med 5,6%-enheter jämfört med februari 2021.

 Första besök inom den specialiserade vården. Kravet för Östergötlands del är att minst 55,9% av dem som väntar på ett första besök inom den specialiserade vården ska ha väntat kortare än 60 dagar. I februari låg Region Östergötland på 46,6% vilket är en försämring med 4,3%-enheter.

 Operation/åtgärd inom den specialiserade vården. Kravet för Östergötlands del är att minst 43,0% av dem som väntar på ett första besök inom den specialiserade vården ska ha väntat kortare än 60 dagar. I februari låg Region Östergötland på 42,0% vilket är en förbättring med 4,0%-enheter. Eftersom Östergötland har gjort en förbättring med 3,0 – 4,9%-enheter erhåller regionen 75% av kömiljarden för denna indikator.

 Patienter som har väntat längre än 180 dagar första besök i specialiserad vård. Kravet för Östergötlands del är att mindre än 12,8% av dem som väntar på ett första besök inom den specialiserade vården får ha väntat mer än 180 dagar. I februari låg Region Östergötland på 17,6% vilket är en förbättring med 0,2%-enheter.

 Patienter som har väntat längre än 180 dagar operation/åtgärd i specialiserad vård. Kravet för Östergötlands del är att mindre än 15,2% av dem som väntar på en operation/åtgärd inom den specialiserade vården får ha väntat mer än 180 dagar. I februari låg Region Östergötland på 21,8% vilket är en försämring med 1,6%-enheter.

 Återbesök inom den specialiserade vården. Kravet är att minst 85% av de genomförda besöken ska ha skett inom det medicinska måldatumet. I februari hade Region Östergötland genomfört 84,4% av återbesöken i rätt tid.

 Första besök inom barn- och ungdomspsykiatri. Kravet för Östergötlands del är att minst 72% av de som väntar på ett första besök ska ha väntat mindre än 30 dagar och minst 72% av de som har fått ett första besök har väntat mindre än 30 dagar. I februari låg dessa indikatorer på 35,5% respektive 58,2% för Östergötlands del.

 Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri. Kravet för Östergötlands del är att minst 72% av de som väntar på en behandling ska ha väntat mindre än 30 dagar och minst 72% av de som har fått en behandling har väntat mindre än 30 dagar. I februari låg dessa indikatorer på 17,8% respektive 50,0% för Östergötlands del.

 Fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatri. Kravet för Östergötlands del är att minst 72% av de som väntar på en utredning ska ha väntat mindre än 30 dagar och minst 46,2% av de som har fått en utredning har väntat mindre än 30 dagar. I februari låg dessa indikatorer på 8,0% respektive 9,1% för Östergötlands del.

Totalt erhåller Region Östergötland ca 4,4 miljoner kronor av de ca 11 miljoner kronor som var möjliga att erhålla och missar därmed 6,6 miljoner kronor intäkter. Grafen nedan sammanfattar resultatet för samtliga regioner i Sverige.