29 augusti, 2023

Staten är en av de största finansiärerna av kriminella

Skattepengar ska gå till de personer som har rätt till bidrag eller användas till exempelvis fler undersköterskor och poliser. Det handlar inte bara om pengar, bidragsbrottsligheten och felaktigt utbetalda ersättningar skadar tilltron till och legitimiteten för den skattefinansierade välfärden.

Uppskattningsvis betalades 14,6 miljarder kronor ut felaktigt under 2021 varav cirka hälften bedöms vara bidragsbrott. Välfärdssystemen finansieras genom skatter och utsätts systemen för brottslighet kommer statens medel gå till kriminella i stället för att hjälpa dem som är i störst behov av ekonomiskt stöd.ANNONS

Ett exempel på felaktiga utbetalningar är inom tillfällig föräldrapenning, eller VAB som det kallas, uppgår till nästan 1,4 miljarder kronor under 2021. Det motsvarar 13,8 procent av de totala utgifterna för den förmånen. Av dessa felaktiga utbetalningar uppskattas nästan 100 procent av felaktigheterna ha orsakats av den enskilde. Anledningen till bidragsbrottet är att man får lön samtidigt som man får VAB.

För att den gemensamma välfärden ska ha ett högt förtroende är det centralt att stärka hela kedjan att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra bidragsbrott.

Narkotikahandeln omsätter 10–12 miljarder årligen. Det går därför att anta att välfärdssystemen är på väg att bli en lika central inkomstkälla för kriminella som narkotikahandeln.

För Moderaterna är det av högsta prioritet att skattemedel inte finansierar den organiserade brottsligheten och vi vidtar därför en rad åtgärder. Sedan vi tillträdde regeringen har vi gett Försäkringskassan i uppdrag att prioritera att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar genom ökade kontroller. Vidare inrättas Utbetalningsmyndigheten som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Vi vill förbättra folkbokföringen genom en folkräkning. Vi vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen med innebörden att all relevant information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Vi vill kartlägga felaktiga utbetalningar på kommunal och regional nivå och skärpa bidragsbrottslagen.

Genom dessa åtgärder stärker vi kontrollen av välfärden för att skattepengar ska gå till de personer och verksamheter som verkligen behöver det. Så stärker vi välfärden.

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister

Pernilla Tornéus, Oppositionsråd i Växjö kommun

Anton Olsson, Oppositionsråd i Växjö kommun

Magnus Gunnarsson, Kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun

Claudia Crowley Sörensson, Oppositionsråd i Alvesta kommun

Jakob Willborg, Oppositionsråd i Älmhults kommun

Jörgen Kennedy, Kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd kommun

Elin Svensson, Kommunstyrelsens vice ordförande i Markaryds kommun

Jessica Rask, Gruppledare i Uppvidinge kommun

Marcus Dackling, Oppositionsråd i Lessebo kommun

Ta ställning och dela artikeln