Partiledare
Ekonomisk-politisk talesperson, 1:a vice partiordförande
Partisekreterare
Socialpolitisk talesperson
Bostadspolitisk talesperson
HBTQ-politisk talesperson
Utrikespolitisk talesperson
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Europapolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Landsbygdspolitisk talesperson
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Utbildningspolitisk talesperson
Näringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot för Jönköpings län, Ledamot i partistyrelsen, Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Skattepolitisk talesperson
Försvarspolitisk talesperson
Följ oss