Partiledare
Vice partisekreterare
Partisekreterare
Ordförande Konstitutionsutskottet (föräldraledig)
Ordförande Konstitutionsutskottet
Socialpolitisk talesperson
Skattepolitisk talesperson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Utbildningspolitisk talesperson
Första vice talman
Försvarspolitisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Migrationspolitisk talesperson
Gruppledare miljö- och jordbruksutskottet
Utrikespolitisk talesperson
Näringspolitisk talesperson
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Bostadspolitisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson
1:a vice partiordförande
Landsbygdspolitisk talesperson
Gruppledare
Följ oss