Partiledare
1:a vice partiordförande
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Partisekreterare
Försvarspolitisk talesperson
Socialpolitisk talesperson
Bostadspolitisk talesperson
HBTQ-politisk talesperson
Utrikespolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Landsbygdspolitisk talesperson
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Utbildningspolitisk talesperson
Näringspolitisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot , Europapolitisk talesperson, Adjungerad förbundsstyrelsen
Följ oss