Partisekreterare
Konstitutionspolitisk talesperson
Utbildningspolitisk talesperson
Socialpolitisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Civilpolitisk talesperson
Försvarspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Gruppledare
Migrationspolitisk talesperson
Miljöpolitisk talesperson
Biträdande partisekreterare
Gruppledare miljö- och jordbruksutskottet
Utrikespolitisk talesperson
Näringspolitisk talesperson
Skattepolitisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson
Landsbygdspolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Ekonomisk-politisk talesperson
Gruppledare EU-nämnden
Följ oss