Det ska gå att bo och leva i Stockholms innerstad, även med bil!

Från den 1 februari 2024 höjs boendeparkeringen i Stockholms innerstad med 500 kr per månad
d.v.s. 6000 kr per år. Det är en nästan 50 procentig avgiftshöjning och drabbar många som behöver bilen till jobb, fritid och företagande. Vänsterstyret i Stockholm i form av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bestämt sig för att göra det svårare för bilägare i Stockholm genom att:

 • Höja kostnaden för boendeparkering med 500 kr i månaden.
 • Ta bort ca 600 parkeringsplatser per år runtom i staden.
 • Införa miljözon 3 i en stor del av innerstaden, trots kritik från boende och näringsliv och utan konsekvensanalys.

Stockholms trafikpolitik borde handla om att lösa problem, inte skapa nya. Detta leder i verkligheten bara till ökade bilköer, när människor måste åka runt mer än idag för att hitta parkeringsplats.

Moderaterna vill istället skapa fler platseffektiva parkeringsmöjligheter, bygga nya garage och skapa bättre incitament för fler elbilar.

Håller du med?

M: Rädda Enskede ridskola

I dagens samhälle är det av yttersta vikt att barn och unga har tillgång till meningsfulla och hälsosamma fritidsaktiviteter. En av dessa, Enskede Ridskola, har länge varit en central plats för över 740 medlemmar, inklusive 400 flickor, som varje vecka får njuta av ridning och skapa band med de 55 hästar som tillhör ridskolan. Men nu har Socialdemokraterna bestämt sig för att det är slut med det.

Socialdemokraterna och deras samarbetspartier har beslutat i stadsbyggnadsnämnden att prioritera byggnation av fyra våningar höga hus på granntomten, framför att bevara och stödja ridskolan. Trots upprepade försök att förklara det omöjliga med att bedriva ridverksamhet nära en byggnation, har Socialdemokraternas beslut stått fast.  De föreslagna husen hade möjligtvis kunnat flyttas endast 100 meter till en annan plats för att bevara ridskolan och dess positiva påverkan på samhället. Stadens tidigare investering i det nya ridhuset och i unga barn, främst flickors fysiska såväl som psykiska hälsa riskerar nu att bli bortkastad.

Det är bra och viktigt att Stockholms växer, men i det här fallet finns det många andra platser i närheten där huset kan byggas. Stockholm ska växa men med minsta möjliga växtvärk.

Moderaterna kommer kämpa för att ridskolan blir kvar och att våra barn fortsatt kan få möjligheten att rida och ta hand om hästarna samt känna den gemenskap som ridskolan bidrar med idag.

Nu är STHL(M)-podden äntligen tillbaka!

Nu är STHL(M)-podden äntligen tillbaka efter ett par månaders uppehåll! Med nytt gäng i produktionen, i form av Ida Karlbom, kommunikationschef och Alexander Wallström, projektledare för podden, kommer vi att intervjua människor från politikens och näringslivets alla håll och kanter om aktuella frågor, framgångar och motgångar och allt annat som den politiska världen har att erbjuda ur ett Stockholmsperspektiv. Här kommer inget att förskönas och inga frågor undvikas! 

Lyssna direkt på dagens avsnitt med Michaela Fletcher, kvinnan bakom Sveriges lägsta skatt och Österåkers stora framgångar i att bli en av Stockholms läns mest attraktiva kommuner. I kommande avsnitt kommer vi att prata om den stora nedmonteringen av sjukvården i Stockholm ur ett forskningsperspektiv, hur ska vinna tillbaka storstadsväljare samt vilka lärdomar vi kan ta av framgångsrika partier i vårt avlånga lands närområde.

Österåker sänker skatten till ny rekordlåg nivå

Sveriges lägsta skatt blir ännu lägre i Österåker när kommunfullmäktige på måndagskvällen klubbade ny skattesats för 2024.

Tack vare en långsiktig ekonomisk politik kan Österåker trots rådande ekonomiskt läge göra flera ekonomiska uppräkningar samtidigt som kommuninvånarna får behålla mer av sina egna pengar.

Kommunskatten i Österåker, som idag är lägst i landet, sänks från 16,90 kronor till 16,60 kronor per hundralapp. Det gör att Sveriges redan lägsta skatt blir ännu lägre. En låg kommunal skatt gynnar särskilt låg- och medelinkomsttagare och pensionärer med låg pension. 

– Det här är den 14:e budgeten som jag har förmånen att få lägga fram till fullmäktige. Med anledning av många hushålls pressade ekonomi känns det i år extra viktigt att sänka kommunskatten. Vi är väl medvetna om på vems uppdrag vi arbetar och vi glömmer aldrig vems pengar vi är satta att förvalta, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Skattesänkningen presenteras i en tid där vänsterstyret i Region Stockholm väljer att höja regionskatten med 30 öre. Det gör att Österåkers invånare, tack vare den moderatledda majoritetens ekonomiska politik i Österåker, inte kommer att påverkas av Region Stockholms skattehöjning, utan den totala skattenivån blir densamma.

– Att höja skatten i en redan tuff ekonomisk tid, samtidigt som man skär ner i verksamheterna i Region Stockholm är inte att föra en ansvarsfull politik. Vi väljer att stå på invånarnas sida och istället se till att de får behålla så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar, fortsätter Michaela Fletcher.

Mer info:

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande Österåker 
[email protected]
073 644 35 62

Celine Alfredsson
Politisk sekreterare Österåkers kommun 
[email protected]
070 783 90 61

moderaterna.se/stockholm/pressbilder/pressbilder-pa-michaela-fletcher/

Socialdemokraterna försämrar kollektivtrafiken – men höjer både skatten och SL-kortet

Trots att den socialdemokratiskt ledda vänsterkoallitionen i Region Stockholm höjer skatten väljer de att lägga ned 18 busslinjer från den 11 december 2023.

Detta får förödande konsekvenser för tusentals människor i Stockholms län som nu får längre resvägar, behöver byta till bil eller till och med behöver byta jobb för att få vardagen att gå ihop.

Förutom nedlagd kollektivtrafik höjs också både SL-kortet och skatten, så resultatet är kraftigt försämrad eller helt nedlagd kollektivtrafik till ett högre pris.

Busslinjer som läggs ner from 11 december är:

151 Norsborg – Fridhemsplan

153 Frdhemsplan – Bredäng

168 Östbergahöjden – Gullmarsplan

221 Ropsten – Högsätra

452 Nämdöstigen – Nacka gymnasium

453 Sandholmsvägen – Nacka gymnasium

454 Boovägen – Nacka gymnasium

484 Sickla Udde – Mölnvik

554 Råby – Kista centrum

145 Älvsjö station – Liljeholmen

561 Karolinska sjukhuset Norra – Jakobsbergs Station

618 Näsbypark – Danderyds sjukhus

743 Skäcklinge – Fridhemsplan

745 Uttran – Fridhemsplan

602x Sätra äng – Danderyds gymnasium

722 Tullinge Station – Almvägen

350 Fittja – Ekerö Centrum

403 Östervägen – Slussen

Skattehöjningarna i Region Stockholm och i Stockholms stad innebär dessutom en extra kostnad på 14 000 kr per år för en genomsnittlig barnfamilj i Stockholm.

Vallöften om lägre SL-taxa och utökad kollektivtrafik blev nedlagda bussar och försämrad turtäthet till ett högre pris. Moderaterna säger nej till skattehöjning och nej till nedlagda bussar och försämrad tågtrafik. I stället är vårt förslag att satsa 800 miljoner kronor för att rädda busslinjerna och upprätthålla turtätheten. Vi vill använda våra sparade reserver för att slippa skattehöjningar som drabbar stockholmarna hårt i tider av redan höga kostnader för boende, mat, el och bränsle.

Historiskt maktskifte i Botkyrka – Moderaterna tar över

På kommunfullmäktigemötet i Botkyrka på måndagskvällen valdes Stina Lundgren (M) till ny ordförande för kommunstyrelsen genom det nya styret Botkyrkas Bästa. Den nya styrande koalitionen består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Tullingepartiet, Centerpartiet och Oberoende S. 

Det är första gången sedan 1994 som Moderaterna styr kommunen. 

– Jag är både glad och stolt över att vi har fått ihop det här samarbetet för att kunna erbjuda Botkyrka stabilitet och ordning och reda i allt ifrån ekonomin till arbetet mot kriminalitet och korruption, säger Stina Lundgren (M), ny kommunstyrelseordförande i Botkyrka.

Beslutet minoritets-bordlades på senaste kommunfullmäktigesammanträdet men beslutades på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte ikväll den 6 november 2023. Den nya koalitionen är överens om att prioritera frågor om ökad trygghet, bättre användning av skattebetalarnas pengar och stärkt arbete mot korruption och brottslighet. Nu inleds det arbetet. Samtliga samarbetspartier tar platser i kommunens styre för att arbeta för Botkyrkabornas bästa. 

Mer information:

Ida Karlbom
[email protected]
+46 739 88 22 40

Stina Lundgren
[email protected]
+46 70 189 62 97

Stina Lundgren (M) finns tillgänglig för kommentarer efter avslutat kommunfullmäktigesammanträde

Stina Lundgren (M) gruppledare Moderaterna i Botkyrka och ny KSO. Ladda ner bilden här

Pressbild på Stina Lundgren (M)
Foto: Erik Glimvik

Moderaterna i Stockholms stadshus förslag till budget för 2024

Stockholmarna pressas av ett allt tuffare ekonomiskt läge. Samtidigt sköljer en våldsvåg över staden och våra skolor brottas med stora problem. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste:

 • Mer kunskap i skolan med bl.a. höjd skolpeng och satsning på fysiska läromedel.
 • Satsningar på ökad trygghet, förstärkt förebyggande arbete och fler ordningsvakter, kameror och tryggare stadsmiljö.
 • Grönare stad med satsning på solceller, grönska och träd samt mer gatustädning.
 • Stad i rörelse med utbyggd laddinfrastruktur för elfordon, levande gågator och framkomlighet för alla trafikslag.
 • Vi värnar arbetslinjen – och säger nej till Socialdemokraternas skattehöjning.

Stora utmaningar i Stockholm
Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur som fördjupas nästa år. Inflation och stigande räntor plågar Sverige. Även för Stockholms stad är det kärvt. Skulden och räntekostnaderna skjuter i höjden. Stockholm har stora demografiska utmaningar, barnfamiljerna flyttar ut och färre ska försörja fler när befolkningen åldras. Våldsvågen blir större för varje dag och klimatförändringarna skapar stora investeringsbehov och kostnader. 

Ännu större utmaningar för stockholmarna
Stockholmarna har det svårt ekonomiskt. Kostnaderna för en genomsnittlig barnfamilj i Stockholm för räntor, mat, drivmedel och el har ökat med nästan 10 000 kr/månaden jämfört med 2021 – det är mest i landet. I dessa tider när stockholmarna på slantarna för att få ekonomin att gå ihop, krävs det ansvarstagande och prioriteringar från politiken. Det borde även gälla Socialdemokraterna i Stockholms stad. Men när de presenterade sin budget skickade de i stället notan till stockholmarna.

Dyrt att vara stockholmare med S i stadshuset
Socialdemokraterna höjer kommunalskatten till den högsta nivån sedan 2006. Samtidigt höjer Socialdemokraterna i regionen skatten. Sammantaget blir kommunal- och regionskatten den högsta någonsin nästa år. Skattehöjningarna innebär ökade kostnader på flera tusen varje år för en familj med två medianinkomster. Trots skattehöjningarna saknas rejäla satsningar på skolan och tryggheten. 

Vi värnar arbetslinjen – och säger nej till Socialdemokraternas skattehöjning. Stadens skatteintäkter 2024 på över 62 mdkr är de största någonsin. Statsbidragen till kommunsektorn 2024 är de nästa största någonsin. För Stockholms stad innebär det ett tillskott på cirka 650 mnkr i generella statsbidrag nästa år. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste: att öka tryggheten, stärka kunskapsskolan och göra Stockholm redo för den gröna omställningen.

Moderaternas förslag

Mer kunskap i skolan
Skolan ska ge alla barn förutsättningar att forma sina egna liv. För att klara skolan måste man lära sig att läsa och skriva. Fokus på tidiga insatser – satsningar på fysiska läromedel i låg- och mellanstadiet och på läsförståelse i förskoleklass och lågstadiet. Vi höjer skolpengen mer än Socialdemokraterna från förskolan hela vägen upp till gymnasieskolan. Vi gör en satsning på ”After School” – sammanhållen skoldag för mellanstadieelever med en kvalitativ fritid. Vi ger samtidigt uppdrag till utbildningsnämnden att smalna av skolans uppdrag och att genomlysa skolans ekonomiska utmaningar på lång sikt.

Vi satsar 110 mnkr mer på skolan än Socialdemokraterna i Stockholm 2024.

Ökad trygghet
Stockholm präglas av en våldsvåg som saknar motstycke. Det går med fog att tala om hela Stockholm som ett utsatt område. Regeringen genomför ett paradigmskifte i kriminalpolitiken. I Stockholm lägger vi fram förslag för att stärka det förebyggande arbetet, så att färre rekryteras till gängen. Vi satsar på utökat stöd till föräldrar med barn i riskmiljö, stärkt samverkan kring eftervård av institutionsplacerade ungdomar för att förhindra återfall i kriminalitet, samt breddat exit- och avhopparprogram som riktar sig till ungdomar. Vi går också fram med satsningar på fler kameror, fler ordningsvakter och insatser för en tryggare fysisk stadsmiljö, med bl.a. mer belysning i utomhusmiljön.

Vi satsar 210 mnkr mer på trygghet än Socialdemokraterna i Stockholm 2024.

Grönare stad
Stockholm ska vara ett grönt föredöme. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för fossilfri elproduktion. Elproduktionen från solceller på stadens tak ska femdubblas till 2030. Vi halverar handläggningstid för bygglov för solceller och bergvärme för privatpersoner. Vi satsar på mer grönska, träd och mikroparker i hela staden. Och vi ökar insatserna för ett rent Stockholm, med mer gatustädning och klottersanering. Vi förbättrat skötsel och stärker skydd av natur och våra villaområden.

Vi satsar 170 mnkr på ett grönare Stockholm 2024.

Stad i rörelse
Stockholms trafik ska bli fossilfri. Därför bygger vi ut den publika laddinfrastrukturen för vägtrafiken. Vi vill ha en levande stad med gågator, folkliv och restauranger. Vi vill ta helhetsgrepp om trafikplanering i Stockholm för att underlätta för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Trafikpolitiken ska anpassas till stockholmarna behov, inte tvärtom.

Vi satsar 180 mnkr på ett tillgängligare Stockholm 2024.

Läs mer här och här.

Se presentationen i sin helhet här.

Moderaternas oppositionsbudget: Säkra vård och kollektivtrafik – utan höjda skatter

Kostnader för drivmedel, el, livsmedel och räntor har för en genomsnittlig barnfamilj i Stockholm ökat med 123 000 kronor per år. I det läget är det viktigt att tvärtom mot Socialdemokraterna prioritera för att kärnverksamheter ska fungera och detta utan att belasta stockholmarnas plånböcker ytterligare. Socialdemokraterna misslyckas med bäggedera. 

Tvärtom adderar nu Socialdemokraterna i Region Stockholm och Stockholms stad avgifts- och skattehöjningar som riskerar att förvärra ett redan svårt ekonomiskt läge för hushållen mitt under en kostnadskris. Detta till en ytterligare kostnad på nära 14 000 kronor per år för en genomsnittlig familj. Moderaternas oppositionsbudget visar att det går att säkra vården och kollektivtrafiken – utan höjda skatter.

Moderaternas oppositionsbudget i korthet:

 • Moderaterna säkrar vården och kollektivtrafiken med bibehållen skattenivå genom att använda regionens egna uppbyggda reserver – Socialdemokraterna i Region Stockholm och Stockholms stad höjer sammantaget skatten för en genomsnittlig stockholmsfamilj med nära 14 000 kronor.
 • Moderaterna säkrar vården med fler vårdplatser, räddar nedläggningshotade närakuter och förmår att öppna två nya närakuter – Socialdemokraterna skär ned på antalet vårdplatser, ökar vårdköerna och lägger ned närakuter. 
 • Moderaterna vill att varje vårdgivare ska användas för att korta köer inom BUP, samt inrätta en inrätta en 24h-garanti för akut stöd till anhöriga som mist en närstående till självmord. Socialdemokraterna bekämpar de som vill vara med och ge vård till barn och unga.
 • Moderaterna vill rulla SL ur krisen och satsar 800 miljoner kronor för att rädda busslinjer och upprätthålla turtätheten inom kollektivtrafiken – Socialdemokraterna går vidare med sin nedskärningspolitik och lägger ned 16 busslinjer, skär ned på ett fyrtiotal busslinjer och minskar turtätheten i spårtrafiken.

  Se presentationen av Moderaterna i Region Stockholms budgetförslag för 2024 i sin helhet här.

  Läs hela oppositionsbudgeten här:
  Budget-2024-för-Moderaterna.-publik


Ny ordförande för Moderaterna i Stockholms län

Kommunstyrelsens ordförande i Österåker Michaela Fletcher (M) har idag valts till ny förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län.

 • Jag är glad och tacksam för stämmans förtroende att leda Moderaternas största förbund. Vi ska nu arbeta tillsammans för att öka förtroendet i hela Stockholmsregionen och vinna nästa val på samtliga politiska nivåer. Moderaternas eftervalsanalys konstaterar att vi måste bli bättre i storstäderna och det arbetet börjar nu, säger Michaela Fletcher.

Fletcher betonar även att Moderaterna måste bli mer relevanta för invånarna i Stockholmsregionen för att säkra regeringsmakten och ytterligare valsegrar nästa val.

 • Det är avgörande för partiets valframgångar att vi vinner fler väljare i Stockholmsregionen. Vår uppgift är nu att se till att partiet driver frågor som är viktiga för människor i Stockholms län. Det handlar om förbättrad framkomlighet i trafiken, ökad rörelse på bostadsmarknaden med fler småhus, bra skolor och sjukvård samt en ansvarsfull ekonomi i svåra ekonomiska tider, fortsätter Fletcher.

Den nyvalda förbundsstyrelsen i sin helhet:

Förbundsordförande Michaela Fletcher, Österåker

Förste vice förbundsordförande Erik Ottoson, Huddinge

Andre vice förbundsordförande Stina Lundgren, Botkyrka

Ledamöter:

Alexandra Anstrell, Haninge

Harry Bouveng, Nynäshamn

Emma Feldman, Järfälla

Josefin Malmqvist, Sundbyberg

Alexander Rosenberg, Södertälje

Irene Svenonius, Täby

Henrik Thunes, Sollentuna

Erik Andersson, Täby

Daniel Källenfors, Lidingö

Lars Rådén, Solna

Oskar Weinmar, Upplands Väsby

Filip Wiljander, Nacka

Noa Samenius, MUF

Ny politik för storstaden

Moderaternas sida av politiken vann valet, men förlorade valet i storstäderna. Det krävs ett skifte i allt ifrån sakfrågor till tonalitet för att återigen ta täten i städerna. Som ett första steg har Moderaterna i Stockholms stad på förbundsstämman i dag fattat beslut om en proposition inom en rad politikområden. Propositionen skickas även vidare till Moderaternas partistämma i höst. Här är några av förslagen i korthet:

Leverera i viktiga infrastrukturfrågor

Allt för mycket tid i städerna går åt till att köa. Det är oerhört skadligt, både mentalt och samhällsekonomiskt. Östlig förbindelse är ett viktigt infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen för att en gång för alla slutföra ringleden runt Stockholm. Att leda trafik runt staden istället för rakt igenom är en självklarhet i de flesta storstäder och att det inte har slutförts i Stockholm är ett svaghetstecken. Stockholmsmoderaterna bär själva ett ansvar i detta men nu är det viktigt att den nya moderatledda regeringen levererar beslut för snabbare, billigare och miljövänligare resor med både kollektivtrafik och bil. Förutom att Östlig förbindelse leder till kortare restider kommer centrala Stockholm avlastas från biltrafik och på så sätt bidra till en mer attraktiv boende- och vistelsemiljö.

Arbetslinjen 2.0

Under Moderaternas främsta glansdagar fokuserade vi stenhårt på att bekämpa utanförskapet genom att alltid göra det lönsamt att arbeta och att ha arbetat. Denna resa måste fortsätta och uppdateras för att säkerställa att jobb som finns och som skapas genom drivna företagare också kan matchas med rätt kompetens. Vi ska fortsätta att sänka skatterna på låga inkomster, vi ska öka integrationen genom jobb och vi måste förstå arbetsmarknadens behov bättre av arbetskraftsinvandring för bristyrken. Storstäderna behöver arbetskraft och då får inte stelbenta regler slå krokben för det.

Bli mer som Köpenhamn

En stor anledning till att man bor i en storstad är närheten till nöjesliv, kultur och ett rikt utbud av restauranger. Här finns mycket att göra för att underlätta, tex föreslår vi förlängda öppettider på barer och restauranger, enhetliga momssatser inom all kultur, slopat krav på lagad mat för att få servera alkohol samt året runt-öppna uteserveringar. Staden ska kunna avnjutas så mycket som möjligt och då behövs liberaliseringar i besöks- och kulturlivet. Sveriges storstäder har mycket att lära av tex Köpenhamn.

Kunskapsstaden

Mellan Sveriges städer är likvärdigheten i skolan en utmaning, det gäller även mellan stadsdelar inom respektive stad. En elev ska kunna lita på att betyget A i Stockholm innebär samma tillskansade kunskap som ett A i Malmö. Tidöavtalet konstaterar att arbetet med centralt rättade prov ska påskyndas men det räcker inte. Fler referenspunkter genom centralt rättade diagnostiska prov skulle ge bättre förutsättningar för att följa kunskapsutvecklingen över tid och säkra jämlikheten vid betygssättning. Mycket mer behöver göras inom skolan, som bör bli en prioriterad fråga för Moderaterna på alla nivåer. Aktiva skolval, att fler aktörer ska kunna erbjuda en lärarutbildning och att karriärtjänster för förskollärare införs är några av många exempel.

En grönare stad

Städerna behöver ta ett större ansvar för sin egen energiproduktion, inte minst i väntan på att Sverige ökar produktionen av kärnkraft. Då spelar solenergin en viktig roll. För att underlätta och främja hushållens energiomställning, bör installationen av solceller endast vara anmälningspliktig mot kommunen och bygglovskravet tas bort. Vi föreslår även ett nationellt program för att åtgärda miljöproblem som härrör från gamla utsläpp och förorenade områden och att kommuner blir återbetalningsskyldiga i de fall då arbetet att återställa vattenmiljö inte upprätthålls för att främja långsiktigt förbättrad vattenmiljö. Man ska kunna njuta av natur och vatten även i staden.

Det här är ett axplock av det som beslutats i propositionen för att bidra till en bättre politik för staden. Givetvis är inte detta heltäckande, men det är en bra början och ett viktigt medskick till vårt parti på nationell nivå.

Stockholmsmoderaterna kommer efter helgens stämma att inleda ett omfattande arbete med att konkretisera och komplettera detta. Moderaterna ska ha självklara svar för storstäderna, där det ska vara enkelt att ta sig fram, där jobb skapas och där alla stadens möjligheter tas tillvara. Det arbetet har bara börjat.