Politik

Kansliledning

Johan Berggren, Biträdande kanslichef

Mattias Keresztesi, Policychef

Elin Ahlmark, Samordningschef

Gruppledningsstab

Hannes Beckman, politiskt sakkunnig parlamentarisk juridik
hannes.beckman(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Anders Liljeberg, politiskt sakkunnig hos gruppledaren
anders.liljeberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Policystab

Filip Solsjö, politiskt sakkunnig policy
filip.solsjo(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Josefin Dahlerus, politiskt sakkunnig policy
josefin.dahlerus(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Ekonomi

Laura Tham, budgetchef
laura.tham(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johan Paccamonti, vikarierande budgetchef
johan.paccamonti(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jesper Ahlgren, chefsekonom
jesper.ahlgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Maria Mikkonen, arbetsmarknadsekonom
maria.mikkonen(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johanna Hornberger, politiskt sakkunnig finansutskottet 
johanna.hornberger(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Per Lindgren, politiskt sakkunnig skatteutskottet
per.lindgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Stefan Dubois, politiskt sakkunnig socialförsäkringsutskottet
stefan.dubois(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Juridik

Karin Sedvall, politiskt sakkunnig migration och integration
karin.sedvall(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Anna Ewetz, politiskt sakkunnig justitieutskottet
anna.ewetz(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Carl Albinsson, politiskt sakkunnig konstitutionsutskottet
carl.albinsson(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Välfärd

Victoria Seeman, politiskt sakkunnig utbildningsutskottet (föräldraledig)
victoria.seemann(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Stefan Ek, politiskt sakkunnig socialutskottet
stefan.ek(at)riksdagen.se
08- 786 40 00

Marcus Lagerquist, politiskt sakkunnig kulturutskottet
marcus.lagerquist(at)riksdagen.se

Infrastruktur, näring och miljö

Anna Bergendal, politiskt sakkunnig näringsutskottet
anna.bergendal(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jesper Gyberg, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet
jesper.gyberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Marcus Morfeldt, politiskt sakkunnig trafikutskottet
marcus.morfeldt(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Utrikes

Kristina Hulting, politiskt sakkunnig EU-nämnden
kristina.hulting(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Erik Hagström, politiskt sakkunnig EU-nämnden
erik.hagstrom(at)riksdagen.se 
08-786 40 00

Jörgen Sollin, politiskt sakkunnig försvarsutskottet
jorgen.sollin@riksdagen.se
08-786 40 00

Kristina Lutz, politiskt sakkunnig utrikesutskottet
kristina.lutz@riksdagen.se
08-786 40 00