Politik

Kansliledning och gruppledningsstab

Anna Pettersson Westerberg, kanslichef
anna.pettersson.westerberg(at)riksdagen.se

Per Claréus, biträdande kanslichef
per.clareus(at)riksdagen.se

Karin Sedvall, politiskt sakkunnig parlamentarisk juridik
karin.sedvall(at)riksdagen.se
08-786 40 00

John Bergsten, politiskt sakkunnig kansliledning vikarierande
john.bergsten(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Josefin Dahlerus, politiskt sakkunnig kansliledning (föräldraledig)
josefin.dahlerus(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Maryse Forsgren, assistent till kansliledning/kanslichef
maryse.forsgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Cecilia Sedigh, assistent till gruppledaren
cecilia.sedigh(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Abdelhay Nuru, it- och administrativ samordnare
abdelhay.nuru(at)riksdagen.se
08-786 40 000

Ekonomi

Carolina Lindholm, budgetchef vikarierande
carolina.lindholm(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johan Paccamonti, budgetchef (föräldraledig)
johan.paccamonti(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jesper Ahlgren, chefekonom
jesper.ahlgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johan Höij, politisk sakkunnig arbetsmarknadsutskottet och jämställdhetsfrågor
johan.hoij(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Lucas Kramer, politiskt sakkunnig finansutskottet och skatteutskottet
lucas.kramer(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Carl Friberg, politisk sekreterare finansutskottet
carl.friberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Yasmin Khan, politisk sekreterare arbetsmarknadsutskottet
yasmin.khan(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Juridik

Anna Ewetz, politiskt sakkunnig konstitutionsutskottet
karin.sedvall(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Therese Kraus, politiskt sakkunnig, socialförsäkring, migration och integration 
therese.kraus(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Daniel Bergström, politiskt sakkunnig justitieutskottet
daniel.bergstrom(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Linda Jonsson, politiskt sakkunnig civilutskottet
linda.jonsson(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johan Flodmark, politisk sekreterare justitieutskottet
johan.flodmark(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jonas Falk, politisk sekreterare civilutskottet
jonas.falk(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Välfärd

Victoria Seemann, politiskt sakkunnig utbildningsutskottet (föräldraledig)
victoria.seemann(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Stefan Ek, politiskt sakkunnig socialutskottet
stefan.ek(at)riksdagen.se
08- 786 40 00

Linda Jervik Steen, politiskt sakkunnig utbildningsutskottet vikarierande
linda.jervik.steen(at)riksdagen.se
08- 786 40 00

Joachim Graetsch, politisk sekreterare utbildningsutskottet
joachim.graetsch(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Karl Opdal, politisk sekreterare välfärd vikarierande
karl.opdal(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Martin Levanto, politisk sekreterare välfärd (föräldraledig)
martin.levanto(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Näring

Sofia Lindbom, politiskt sakkunnig näringsutskottet
sofia.lindbom(at)riksdagen.se
08-786 40 000

Patrik Lockne, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet vikarierande
patrik.lockne(at)riksdagen.se
08-786 40 00

John Bergsten, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet (se kansliledning)
john.bergsten(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Markus Lagerquist, politiskt sakkunnig trafikutskottet
markus.lagerquist(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Erik Almqvist, politisk sekreterare infrastruktur
erik.almqvist(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Linda Söderberg, politisk sekreterare klimat, energi, näring
linda.soderberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Utrikes

Jörgen Sollin, politiskt sakkunnig försvarsutskottet
jorgen.sollin(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Erik Hagström, politiskt sakkunnig EU-nämnden
erik.hagstrom(at)riksdagen.se 
08-786 40 00

Patrik Engberg, politisk sakkunnig utrikesutskottet (föräldraledig)
patrik.engberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Fredrika Brambeck, politisk sekreterare försvarsutskottet och EU-nämnden
fredrika.brambeck(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jonathan Olsson, politisk sekreterare utrikesutskottet
jonathan.olsson(at)riksdagen.se
08-786 40 00