Politik

Kansliledning och gruppledningsstab

Anna Pettersson Westerberg, kanslichef
anna.pettersson.westerberg(at)riksdagen.se

Per Claréus, biträdande kanslichef
per.clareus(at)riksdagen.se

Hannes Beckman, politiskt sakkunnig parlamentarisk juridik (föräldraledig)
hannes.beckman(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Sofia Widegren, politiskt sakkunnig parlamentarisk juridik
sofia.widegren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Josefin Dahlerus, politiskt sakkunnig kansliledning
josefin.dahlerus(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Maryse Forsgren, assistent till kansliledning/kanslichef
maryse.forsgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Cecilia Sedigh, assistent till gruppledaren
cecilia.sedigh(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Abdelhay Nuru, it- och administrativ samordnare
abdelhay.nuru(at)riksdagen.se
08-786 40 000

Ekonomi

Johan Paccamonti, budgetchef
johan.paccamonti(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jesper Ahlgren, chefsekonom
jesper.ahlgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Maria Mikkonen, politisk sakkunnig arbetsmarknadsutskottet och jämställdhetsfrågor
maria.mikkonen(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johanna Hornberger, politiskt sakkunnig finansutskottet och skatteutskottet
johanna.hornberger(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Carl Friberg, politisk sekreterare finansutskottet
carl.friberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Yasmin Khan, politisk sekreterare arbetsmarknadsutskottet
yasmin.khan(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Lucas Kramer, politisk sekreterare skatteutskottet
lucas.kramer(at)riksdagen.se
08-786 40 00
 

Juridik

Karin Sedvall, politiskt sakkunnig migration och integration (föräldraledig)
karin.sedvall(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Adam Reuben, politiskt sakkunnig migration och integration 
adam.reuben(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Anna Ewetz, politiskt sakkunnig justitieutskottet
anna.ewetz(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Per Lindgren, politiskt sakkunnig konstitutionsutskottet
per.lindgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Linda Jonsson, politiskt sakkunnig civilutskottet
linda.jonsson(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Johan Flodmark, politisk sekreterare justitieutskottet
johan.flodmark(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Hugo Hegardt, politisk sekreterare 
hugo.hegardt(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Välfärd

Victoria Seemann, politiskt sakkunnig utbildningsutskottet
victoria.seeman(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Stefan Ek, politiskt sakkunnig socialutskottet
stefan.ek(at)riksdagen.se
08- 786 40 00

Joachim Gratesch, politisk sekreterare utbildningsutskottet
joachim.graetsch(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jonas Falk, politisk sekreterare välfärd
jonas.falk(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Näring

Anders Liljeberg, politiskt sakkunnig näringsutskottet
anders.liljeberg(at)riksdagen.se
08-786 40 000

John Bergsten, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet
john.bergsten(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Markus Lagerquist, politiskt sakkunnig trafikutskottet
markus.lagerquist(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Erik Almqvist, politisk sekreterare infrastruktur
erik.almqvist(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Linda Söderberg, politisk sekreterare klimat, energi, näring
linda.soderberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Utrikes

Jörgen Sollin, politiskt sakkunnig försvarsutskottet
jorgen.sollin(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Erik Hagström, politiskt sakkunnig EU-nämnden
erik.hagstrom(at)riksdagen.se 
08-786 40 00

Patrik Engberg, politisk sakkunnig utrikesutskottet (föräldraledig)
patrik.engberg(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Fredrika Brambeck, politisk sekreterare försvarsutskottet och EU-nämnden
fredrika.brambeck(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jonathan Olsson, politisk sekreterare utrikesutskottet
jonathan.olsson(at)riksdagen.se
08-786 40 00