”Det här är ett ödesval – vården är i kris”

Med lång erfarenhet av sjukvårdspolitik beskriver Marie Morell, moderat oppositionsråd i Region Östergötland, det stundande valet som ett ödesval för sjukvården Östergötland.

”Vårdköerna måsta kapas och det är nu”

Från att Region Östergötland tidigare legat i topp vad gäller tillgänglighet till vården, ranking av regionens sjukhus och ekonomi har det förändrats och utvecklingen gått åt fel håll. Köerna till vården började växa 2015 och har sedan vuxit stadigt sedan dess.

Hur skulle du säga att sjukvården i Östergötland mår idag?

Tyvärr inte så bra som jag skulle önska. Vi har mycket att vara stolta över, problemet är inte kvaliteten på vården. Det är snarare tillgängligheten till den. Vårdköerna har vuxit enormt i Östergötland. Faktum är att de började växa långt innan pandemins inträde, säger Marie Morell (M).

Du beskriver det här valet som ett ödesval för sjukvården i Östergötland, varför?

Växande vårdköer, slutkörda medarbetare och stängda vårdplatser har tyvärr blivit vardag under S-ledningen i Region Östergötland. Vi måste bryta den här utvecklingen. Bakom siffrorna i köstatistiken finns cancerpatienten som väntar på sin livsnödvändiga operation, eller ungdomen som lider av depression, men inte får tid hos BUP. Så kan vi inte ha det, fortsätter hon.

Vad menar du krävs för att vända utvecklingen?

Utan medarbetare – ingen vård. Moderaterna menar att arbetsmiljön måste bli bättre och att det ska vara möjligt att göra karriär med en bra löneutveckling. Vi vill även höja OB-tillägget för alla som jobbar obekväm arbetstid. Men det handlar också om vikten av ett hållbart arbetsliv, där det finns möjlighet till återhämtning. De bemanningsproblem som finns i sjukvården idag måste lösas via olika insatser, men avgörande är medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det är bara så vi kan behålla våra medarbetare och kan garantera vård till östgötarna, avslutar Marie Morell.

Moderaternas fem viktigaste frågor för sjukvården i Östergötland:

  • Satsa på vårdens medarbetare
  • Korta vårdköerna
  • Förbättra tillgången till läkare i kommunala omsorgen
  • Återta topplaceringar i ranking för regionens sjukhus
  • Välkomna fler aktörer som kan bidra till vår gemensamma välfärd