Sandra Sannemo Bårman

Ledamot förbundsstyrelsen, Ledamot Sankt kors fastighets AB