Lätt att resa i hela Östergötland

Östergötland har en unik position, som med utbyggnaden av Ostlänken kommer bli ännu starkare. Vi vill fortsätta binda samman Östergötland för att öka länets attraktivitet och underlätta för människor i vardagen

Lätt att resa i hela Östergötland

Förutsättningarna för att förflytta sig både i och utanför länet, både genom kollektiva alternativ och med den egna bilen, behövs för att Östergötland ska kunna vara det attraktiva län vi vill ha.

God tillgång till kollektivtrafik, oavsett om du reser via buss, tåg eller kanske självkörande bussar mitt i stan, är viktig för oss.

Vår vision är att nå ett mer sammanhållet och bättre Östergötland än idag, där kollektiva alternativ är en del av ett län i rörelse. Med en väl fungerande infrastruktur och goda resmöjligheter binder vi samman länet och ökar vår arbetsmarknadsregion.

En trygg kollektivtrafik

För att fler ska välja kollektivtrafik i stället för andra färdmedel måste man känna sig trygg i och runt kollektivtrafiken. Ett sätt att uppnå detta är att se över hur kamerabevakningen kan utökas på både pendeltåg och stationer.

Bilen behövs!

Trots en bra kollektivtrafik så behövs även bilen. Vi moderater ser att säkerheten på E4:an behöver förstärkas. Vi vill ha ett omkörningsförbud för tungtrafik genom länet och på sikt bygga ut E4:an till sexfilig väg på de mest trafikerade delarna.