Vår politik

Moderaterna tror på Östergötland, men vi blundar inte för de problem vi står inför. Vi är övertygade om att Östergötland kan bättre, men då krävs ett nytt ledarskap!

Som östgöte ska du vara trygg med att du får vård i rätt tid, när just du behöver den. Du ska inte behöva oroa dig för att ditt barn sätts i kö till BUP, istället för att få hjälp. Eller att din mamma med en cancerdiagnos skickas till en annan region för att få vård i rimlig tid.

Vår högsta prioritet är att kapa vårdköerna som de senaste åren vuxit sig allt för långa. För att klara det behöver vårdens viktigaste resurs, medarbetarna, värnas.

Det krävs också ett ledarskap som ser möjligheterna i vårt län, som har idéerna för hur Östergötland kan utvecklas till att bli en ännu bättre plats att leva och verka i.

Vi ska vara en hållbar region i framkant, med en väl fungerande kollektivtrafik och där ett dynamiskt och välmående näringsliv är grundstenen. Det är genom tillväxt som vi kan satsa ytterligare resurser på välfärd och skapa en större trygghet för oss alla.

Några av våra förslag i korthet:

  • Kapa vårdköerna
  • Frihet att välja din vård själv
  • Använd digitala verktyg för en bättre hälso- och sjukvård
  • Satsa på vårdens medarbetare
  • Minska den administrativa bördan för vårdens personal
  • Det ska vara enkelt att resa kollektivt
  • Man ska kunna bo, leva och verka på landsbygden
  • Besöksnäringen ska växa
  • Hållbar miljö för hela Östergötland
  • Ett mer företagarvänligt Östergötland