Du besöker nu Moderaterna i Östergötland.

John E. Weinerhall

Riksdagsledamot

Hela min politiska övertygelse bygger på att det är fria människor som ska få bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv som möjligt. Det innebär att politiker och byråkrater måste ta ett steg tillbaka – makt måste flyttas från sammanträdesborden till köksborden.

– John E. Weinerhall

Rent konkret innebär det bland annat:

Lägre skatter och ett enhetligt skattesystem som är enkelt och rättvist – alla ska kunna leva på sin lön eller pension när skatten är betald.

Fler måste få möjlighet att förverkliga sina idéer genom att starta och driva företag – hinder såsom krångliga regler och höga skatter behöver minska.

Den grova och systemhotande kriminaliteten måste besegras med en förstärkning av hela rättsväsendet samt med förebyggande åtgärder – tryggheten ska återupprättas.

Energipolitik måste vara klimatsmart, stabil och förse oss med billig energi för att säkra elektrifieringen och näringslivets behov. Äganderätten måste värnas och kärnkraften byggas ut.

Sjukvården har länge haft behov av stora reformer. Vi behöver ett nytt och samlat sjukvårdssystem med större patientmakt och eget ansvarstagande.

Försvaret av vårt land är statens mest grundläggande uppgift. Försvarsanslagen ska snabbt upp till 2 % och Sverige ska vara medlem i NATO.