Du besöker nu Moderaterna i Östergötland.

Fredrik Sjöstrand

2:e vice förbundsordförande, Regionråd Region Östergötland

Kommun: Linköping

Yrke/titel: Regionråd i Region Östergötland

Nuvarande uppdrag: 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Ersättare i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN)

Ledamot i SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg

Vice gruppledare för moderaterna i Region Östergötland

Tidigare uppdrag: 

Kretsordförande för Moderaterna i Linköping

1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden tillika ordförande i Läns-SLAKO

Ledamot i landstingsstyrelsen

 

Kontakt:

Politisk sekreterare
Josefin Leone
Mail: [email protected]
0738 20 71 11