Du besöker nu Moderaterna i Östergötland.

Anwar Samuelsson

Ledamot förbundsstyrelsen

Kommun: Söderköping

Yrke/titel: Projektchef

Nuvarande uppdrag: 

Ledamot Kommunstyrelsen

Ledamot Kommunfullmäktige

Vice ordförande Socialnämnden

Ersättare Patientnämnden

Tidigare uppdrag: 

Ledamot Socialnämnden