Du besöker nu Moderaterna i Östergötland.

Annette Ohlsson

Ledamot förbundsstyrelsen,

Kommun: Mjölby
Yrke/titel: Marknads-och uthyrningsansvarig
Nuvarande uppdrag:
Ledamot Regionutvecklingsnämnden
Ledamot Almi Företagspartner Östergötland AB
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Utbildningsnämnden
Tidigare uppdrag: