Du besöker nu Moderaterna i Östergötland.

Annette Ohlsson

Ledamot förbundsstyrelsen

Kommun: Mjölby
Yrke/titel: Marknads-och uthyrningsansvarig

Nuvarande uppdrag
1:a vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Ledamot Regionfullmäktige