3 december, 2021

Östgötarna ska ha god tillgänglighet till testning

Förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vad gäller testning, tillsammans med ökad smittspridning och oro för nya mutationer, gör att testningskapaciteten åter är i fokus – där Region Östergötland tidigare har stuckit ut på ett negativt sätt. För att inte hamna i samma situation igen kräver nu Moderaterna och Kristdemokraterna tydliga politiska beslut vad gäller testningen i länet.

– Region Östergötland har under hela pandemin haft en betydligt lägre testnivå än övriga landet. I den andra delrapporten från Coronakommissionen lyfts Östergötland upp särskilt då vi haft en låg andel testade. I den senaste tillgängliga statistiken från Folkhälsomyndigheten kan man se att Östergötland fortsatt är den region som testat i särklass minst i förhållande till andra regioner, säger Marie Morell (M), oppositionsråd och menar att det är ohållbart. 

– Ett nytt uppdrag i testningen är att nu också tillhandahålla tider för barn och unga. Även där är det viktigt att Region Östergötland har kapacitet för att följa de av Folkhälsomyndigheten uppsatta riktlinjerna för testning. Regionen har under de senaste veckorna ökat sin testkapacitet, men det är från låga nivåer sett ur ett nationellt perspektiv, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd.

– Vi får tyvärr nu åter igen signaler om att tiderna inte räcker till och att man får vänta länge på att få en tid för testning i olika delar av länet. Vi får inte hamna i samma situation som vi befann oss i förra hösten, då vi helt tappade kapacitet att testa för Covid-19. Politiken måste därför säkerställa att kapaciteten för testning upprätthålls på ett bättre sätt än tidigare, menar Marie Morell. 

– Det kan handla om att handla upp testkapacitet från privata aktörer och kanske också använda självprovtagning, så som andra regioner gör. Vi som politiker måste nu kliva in tydligare och tillse att östgötarna har en god tillgänglighet till testning. Därför lägger vi fram skarpa förslag på regionstyrelsens bord nästa vecka. Vi hoppas att den S-ledda koalitionen delar vår syn i detta och är beredda att gå oss till mötes, för våra medborgares skull, avslutar Per Larsson.

Ta ställning och dela artikeln