Denna nyhet är mer än 3 år gammal

7 april, 2021

Oroande utveckling av smittspridningen – avser Koalition för Östergötland vidta ytterligare åtgärder för att stoppa den?

Smittspridningen av Covid-19 går just nu åt fel håll och det råder ett mycket ansträngt läge i vården. De nya muterande varianterna av viruset sprids ännu mycket lättare än den ursprungliga varianten och tycks dessutom spridas allt mer bland yngre.

Med anledningen av den negativa utvecklingen vill Jörgen Rundgren (M), ledamot i regionfullmäktige, nu ha svar från den politiska ledningen i Region Östergötland kring hur läget ser ut i Östergötland och om ytterligare åtgärder planeras för att stoppa smittspridningen.

– Det är säkert en och annan som tror att faran är över beroende på vaccineringen. Men det är en kapplöpning med tiden just nu, eftersom de allra äldsta nu skyddas genom vaccinet. Den genomsnittlige patienten som vårdas på IVA i Sverige är 61 år. Läget är också det att medelåldern på dem som vårdas inom sjukvården i övrigt också är yngre än de som nu vaccinerats. De senaste veckorna har patienterna i åldersgruppen 30-69 år nära fördubblats. Läget är mycket oroväckande, menar Jörgen Rundgren.

– Det är för tidigt att ropa ”hej”. Nu och under de kommande veckorna kan antingen smittspridningen fortsätta att vara på den här alltför höga nivån, eller så vidtas åtgärder för att stoppa smittspridningen. En fortsatt hög smittspridning får konsekvenser för vården och vår personal, för dem som blir sjuka och för all sjukvård i övrigt. Min åsikt är att mer borde göras och det är inte tid för motstridiga signaler om lättnader, fortsätter Jörgen Rundgren.

– Inför regionfullmäktiges möte har jag därför ställt ett antal frågor till den politiska ledningen som jag hoppas få svar på. Dels om hur trycket på våra vårdplatser bedöms vara kommande tre månader, men också hur vår personal påverkats av pandemin och sist – min inte minst – om Koalition för Östergötland avser vidta ytterligare åtgärder för att stoppa smittspridningen, avslutar Jörgen Rundgren. 

Interpellation, som lämnats in till regionfullmäktiges sammanträde den 20 april, bifogas i sin helhet.

Ta ställning och dela artikeln