22 augusti, 2022

Nu ska Region Östergötland utreda höjt OB-tillägg

2022-05-11

Efter förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Nu ska Region Östergötland utreda höjt OB-tillägg

Regionstyrelsen har i dag bifallit Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande om att bland annat utreda ett höjt OB-tillägg i Region Östergötland. Efter votering har regionstyrelsen även beslutat att regionen ska ha som policy att korta karenstiden för personer som går mellan anställningar i regionen och hyrföretag så mycket som det går. Allt för att möta den ansträngda situationen som finns gällande bemanning i vården.

  • Sedan tidigare har Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit en höjning av det så kallade OB-tillägget. Vi ser att det skulle kunna vara ett sätt att ytterligare öka attraktiviteten för medarbetare att arbeta under obekväma arbetstider, inte bara de som har så kallade 24sju-tjänster. Vi anser därför att man bör utreda en höjning av OB-tillägget, säger Marie Morell (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Nyligen gjordes en gemensam upphandling av bemanningsföretag mellan olika regioner i landet. Ett av de krav som ställdes var att en person som varit anställd i exempelvis Region Östergötland har en karenstid på 12 månader innan den personen får hyras in på ett uppdrag inom regionen.

  • Detta är ett förslag som stötts av Region Östergötland i förhandlingarna utan att det föregåtts av en politisk diskussion. Vi ser att det finns stora problem med den här formen av långa karenstider då det kan förhindra en effektiv användning av kompetens. Vi anser att Region Östergötlands policy ska vara att korta karenstiden så som mycket det går, säger Anders Eksmo (KD), ledamot i regionstyrelsen.
  • Vi har lagt dessa förslag för att möta den ansträngda situation som finns gällande bemanning i vården. Vi ser det som angeläget att använda alla resurser som finns för att få en så bra bemanning som möjligt. Allt i syfte att ge patienterna en bättre och mer tillgänglig vård, avslutar Marie Morell.  

Kontakt:

Marie Morell (M), 0703-16 98 00

Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33

Ta ställning och dela artikeln