22 juni, 2022

Pressmeddelande: Ett steg närmare införandet av hospice i Östergötland

PRESSMEDDELANDE   

2022-06-22

Efter initiativ från Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Ett steg närmare införandet av hospice i Östergötland

Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att stärka den palliativa vården och att förutsättningarna för hospiceverksamhet i Östergötland ska utredas. Något som nu den styrande koalitionen ställer sig bakom och beslut väntas under onsdagen.

Trots att befolkningen i regionen ökat och att antal äldre hela tiden blir fler har slutenvårdsplatser och även platserna på lasarettansluten hemsjukvård (LAH) minskat. Det har också skett en förändring av cancervården, där den onkologiska behandlingen ofta fortgår längre i livsprocessen.

  • Sammantaget kan tyvärr Östergötland idag inte garantera valfrihet när livets slut närmar sig. Vi är av uppfattningen att en översyn av den palliativa vården i Östergötland är på sin plats för att se vilka behov som finns kring utbud, bemötande och information samt hur verksamheten kan utvecklas för att säkra kvalitet och valfrihet, säger en av motionärerna Per-Arne Fall (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • I flertalet stora kommuner i Sverige finns möjlighet att i livets slutskede vårdas på hospice, men inte i Östergötland. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett hospice här i vår region. Hospiceverksamheten ska finnas för de patienter som har en obotlig och långt framskriden sjukdom med en begränsad återstående tid i livet, fortsätter Stefan Redéen (KD), ledamot i regionfullmäktige tillika motionär.
  • Vi menar att våra medborgare behöver vara trygga i vetskapen att när de hamnar i livets slutskede, att det finns en specialiserad vård som ser till att deras unika vårdbehov tillfredsställs, oavsett vilken vårdform som är mest lämplig för patienten i fråga. Därför är vi glada att våra förslag nu ser ut att bli verklighet, avslutar Fall och Redéen.

Länk till motionen i sin helhet samt koalitionens svar: https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionfullm%C3%A4ktige/2022%20Regionfullm%C3%A4ktige/2022-06-21–22/02.%20Besluts%C3%A4renden/10.%20Svar%20p%C3%A5%20motion%20palliativ%20v%C3%A5rd.pdf

Kontakt:

Per-Arne Fall (M), 070-603 78 84

Stefan Redéen (KD), 070-234 26 39

Ta ställning och dela artikeln