Foto: Markus Konow

Christer Segerstéen

Kommunalråd Kinda kommun, Gruppledare Moderaterna i Kinda

Kommun: Kinda 
Yrke/titel: Skogsbrukare
Födelseår:1950

Ordf Kinda Moderaterna

Under drygt 20 år har jag varit lobbyist för skogsägare i Sverige och EU och har skaffat mig en bra bild hur såväl riksdag som EU-parlament fungerar. Har ett stort samhällsengagemang och vill vara med att föra fram Moderat politik i Sverige. Mina profilfrågor är äganderätt, levande landsbygd och klimatfrågan. Äganderätten är grundbulten i fritt samhälle. Bland offentliganställda tjänstemän, vissa ideella organisationer och hos sittande regering finns idag en glidning i uppfattningen om vad äganderätten innehåller. En levande landsbygd är till gagn för alla, oavsett om man bor i staden eller på landet. Klimatfrågan är allas ansvar och ger positiva utvecklingsmöjligheter.