Foto: Sebastian Hellqvist

Annette Ohlsson

Ledamot förbundsstyrelsen, Ledamot Regionutvecklingsnämnden, Ledamot Almi Företagspartner i Östergötland AB.
Kontakt
annette.olsson@regionostergotland.se
070-661 78 58