Andreas Norlén

Sveriges Talman
Kommun: Norrköping
Yrke/titel: Sveriges talman, juris doktor
Födelseår: 1973

Nuvarande uppdrag:
Sveriges Talman.
Tidigare uppdrag:
Riksdagsledamot
Ordförande i riksdagens konstitutionsutskott
Ledamot i tre statliga utredningar (Riksrevisionsutredningen, Budgetprocessutredningen, Riksdagens parlamentariska EU-utredning)
Ersättare i utrikesnämnden
Ersättare i Domarnämnden