Andreas Norlén

Sveriges Talman
Kommun: Norrköping
Yrke/titel: Sveriges talman, juris doktor
Födelseår: 1973

Nuvarande uppdrag:
Sveriges Talman.
Tidigare uppdrag:
Riksdagsledamot
Ordförande i riksdagens konstitutionsutskott
Ledamot i tre statliga utredningar (Riksrevisionsutredningen, Budgetprocessutredningen, Riksdagens parlamentariska EU-utredning)
Ersättare i utrikesnämnden
Ersättare i Domarnämnden

Trygga gator – trygga hem
Jag har arbetat mycket med att utveckla politiken mot brottslighet, extremism och terrorism, och vill göra mer. Svenska värderingar ska gälla i alla delar av vårt land. Staten ska stå stark mot gäng och terrorister.

 

Sverige – ett land för strävsamma
Sverige behöver fortsatt lägre skatt på arbete och anställningar, bättre innovationsklimat och bättre jordmån för sparande och investeringar.

 

Östergötland – ett län för hoppfulla
Jag vill fortsätta bevaka östgötska intressen på statlig nivå (vägar, flygbuller m.m) och vara en lyssnande, närvarande ambassadör för moderat politik.