Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson Moderaterna

24 augusti, 2022

Så stöttar vi hushållen i tuffa ekonomiska tider

Svenska hushåll är hårt pressade av höga elpriser, bränslepriser och stigande räntekostnader och matpriser. Moderaterna vill stötta hushållen genom att sänka skatten på arbete, bränsle och införa ett högkostnadsskydd för el.

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Det innebär ett tufft läge för svenska hushåll. Höga elräkningar, höga bränslepriser och stigande kostnader i våra butiker gör det svårt för många hushåll att få ekonomin att gå ihop. Nu behövs en politik som tar ansvar statens finanser och stöttar hushållen.

Hur ska det bli mer lönsamt att arbeta?

Moderaterna vill förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. Det innebär att alla som jobbar får sänkt skatt. En vanlig löntagare får då sänkt skatt med upp till 500 kronor per månad.

Skatten på pension ska sänkas i samma utsträckning. Tack vare Moderaterna har skatten på arbete sänkts med 390 kronor per månad denna mandatperiod – men vi vill sänka den ytterligare.

Hur vill Moderaterna stötta hushållen när elpriserna skenar?

Moderaterna vill införa ett högkostnadsskydd på el. Det handlar om att återbära 60 miljarder i kapacitetsavgifter till hushållen. Det är osäkert om pengarna kan gå tillbaka till alla elkunder eller bara de värst drabbade – det beror på vilket tillstånd vi kan få från EU.   

Det finns risk för tredubblade elpriser i vinter. Prognosen är att elkostnaden blir 3 kr/kWh i Mellansverige och 4 kr/kWh i Södra Sverige. Stängningen av kärnkraften har gjort södra Sverige mer beroende av import av el från länder med generellt sett högre elpriser.

Det är kärnkraftsnedläggningen som gjort södra Sverige mer beroende av elimport och därmed ökat skillnaderna i elpris mellan olika elområden. Det ökade beroendet av elimport gör i sin tur Sverige mer känsligt för omvärldsfaktorer som påverkar de europeiska elpriserna – till exempel kriget i Ukraina.

Om det nu skulle handla om ”Putinpriser”, som vänstersidan påstår – varför skulle då Norrland skonas? Den politiskt motiverade nedläggningen av kärnkraften har lett till 80 procent högre elpriser i södra Sverige.

Vad vill Moderaterna göra åt de rekordhöga bränslepriserna?

Moderaterna vill sänka dieselpriset med 5 kronor litern. Det görs genom att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Reduktionsplikten är en av de drivande orsakerna bakom de höga drivmedelspriserna. En sänkt reduktionsplikt innebär att kravet på inblandning av biodrivmedel minskar och då kan priset sänkas utan att finanspolitiken blir för extensiv.

Moderaterna har drivit på i riksdagen under våren för en förändrad reduktionsplikt, ett EU-tillstånd för lägre skatt och en förlängd skattesänkning. Men Socialdemokraterna har förhalat. En moderatledd regering kommer sänka drivmedelspriserna direkt – med effekt både under hösten och på sikt.

Föreslår Moderaterna några omedelbara åtgärder för att stötta hushållen?

Ja, partiet vill snabbt samla en majoritet för att förlänga tillfälliga skattesänkningar. Moderaterna är också öppna för fler skattesänkningar framöver. Konjunkturinstitutet behöver få i uppdrag att följa utvecklingen och vid behov behöver Konkurrensverket säkerställa att prissänkningarna verkligen når till kunderna.

Vad innebär Moderaternas förslag för hushållens ekonomi?

Det innebär cirka 24 000 kronor mer per år för en tvåbarnsfamilj. I den siffran ingår inte högkostnadsskyddet för el.

Ta ställning och dela artikeln