Elisabeth Svantesson Moderaterna

27 juni, 2022

Moderaternas förslag till ny reduktionsplikt

Dyrare drivmedel, dyrare el och dyrare mat. Det blir allt dyrare att vara svensk, och mycket pekar i fel riktning. Enligt Konjunkturinstitutet går Sverige in i en lågkonjunktur redan i år. Samtidigt har åtta år av skattehöjningar redan gröpt ur hushållens ekonomi.

Prisökningarna blir alltmer smärtsamma för det svenska folket. För en genomsnittlig tvåbarnsfamilj har skatt- och elkostnaderna ökat med 28 300 kronor till följd av Socialdemokraternas politik. Det märks såväl i mataffären och i elräkningen som vid bensinpumpen. Sverige behöver politik som kan dämpa kostnaderna utan att elda på inflationen.

Varför måste reduktionsplikten göras om?

Drivmedelspriserna är rekordhöga och det finns flera omständigheter som förklarar detta, till exempel har inte tillgången på biodrivmedel ökat i den takt som man väntat sig. Samtidigt gör Rysslands krig i Ukraina och den globala livsmedelskrisen i dess spår att matproduktion bör prioriteras framför tillverkning av biodrivmedel.

Men det går inte att komma ifrån att reduktionsplikten är en av de drivande faktorerna bakom de höga drivmedelspriserna. Vid årsskiftet ledde höjningen av reduktionsplikten för diesel till en prishöjning på 120 öre per liter. Enligt regeringens egen analys är reduktionspliktens påverkan på priset större än man trodde när den infördes.

Den svenska reduktionsplikten sticker ut. Just nu är det svenska kravet 30,5 procent biodrivmedel i dieseln, trots att EU:s bränslekvalitetsdirektiv endast kräver 6 procent. Till år 2030 ska reduktionsplikten i Sverige, med nuvarande bana, höjas till 66 procent. Detta kan ställas mot EU-kommissionens förslag på 13 procent. I ett läge med skyhöga drivmedelspriser är det inte rimligt att behålla reduktionsplikten på den höga nivå som Sverige valt.

Moderaternas förslag:

  • Sänk Sveriges reduktionskrav till samma nivå som EU-kravet.
  • Ge branschen långsiktiga förutsättningar för att planera sina investeringar i biodrivmedel.
  • Genomför löpande utvärderingar för att säkerställa både kostnadseffektivitet och minskade utsläpp.

Detta skulle innebära att priset på diesel sänks minst 5 kronor. Om reduktionsplikten ligger kvar på den bana som gäller idag kommer priset istället att fortsätta öka. Bensinpriset väntas öka med 3 kronor till 2026 och 5 kronor till 2030. Dieselpriset väntas öka med 5 kronor till 2026 och 9 kronor till 2030. 

Genom att minska inblandningen kan effekterna av de höga priserna mildras utan att finanspolitiken blir mer expansiv och riskerar att driva på inflationen.

Vad borde man fokusera på istället för reduktionsplikten?

Elektrifiering av samhället är nyckeln till minskade utsläpp, medan reduktionsplikten spelar en mindre roll för att nå de uppsatta klimatmålen. Därför måste politiken skifta fokus för att stötta elektrifieringen, genom en tryggad och fossilfri energiförsörjning samt en utbyggd laddinfrastruktur.

Moderaternas förslag:

  • Möjliggör utbyggnad av kärnkraft med nytt energipolitiskt mål, gröna kreditgarantier, betalning för systemviktiga funktioner och forskningssatsningar.
  • Förenkla tillståndsprocesserna för att bygga ut elnäten i Sverige snabbare.
  • Satsa mer på laddinfrastruktur med elvägar och laddplatser.

Vanligt ställda frågor

Vad är reduktionsplikten?

Reduktionsplikten är en lag som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. För den som tankar innebär reduktionsplikten ett högre pris vid pumpen och kan därför liknas vid en dold skatt på drivmedel.

Ta ställning och dela artikeln