Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 september, 2019

Handlingar inför Moderaternas partistämma 2019

På denna sida finner du stämmohandlingarna inför Moderaternas partistämma den 17-20 oktober på Aros Congress Center i Västerås.

PM med kortversion av de politiska propositionerna finns här:

Stämmohandlingarna är uppdelade i fyra böcker:

Stämmoprogram och propositioner:

Motionsbok 1:

Motionsbok 2:

Verksamhetsberättelser:

Sammanfattning av de politiska propositionerna

Återupprätta samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet bygger på att alla som bor här förväntas bidra till det gemensamma. I gengäld förväntas staten upprätthålla trygghet och säkerställa att välfärden aldrig sviker. 

Men samhällskontraktet knakar i fogarna. Gängkriminalitet och skjutningar har blivit vardag. Skolan är inte längre en självklar plats för klassresor. Människor som har jobbat hela livet får inte vardagen att gå ihop på ålderns höst.

Den här utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta. Sverige behöver en ny riktning.

Moderaterna erbjuder ett alternativ. Ett politiskt ledarskap som förstår att det viktiga måste få gå före det som är mindre viktigt. För vi vet att Sverige har potential att bli världens bästa land.

Det kommer att kräva handfast och reforminriktad politik. En politisk agenda som här och nu tar tag i samhällsproblemen utan att släppa den långa sikten. Vi måste förmå oss att styra bort från symbolpolitik och polarisering – mot framgång och framtidstro.

Med moderat ledarskap kan vi återupprätta samhällskontraktet.

På Moderaternas partistämma kommer fyra propositioner med breda förslag som syftar till att återupprätta samhällskontraktet att behandlas, samt en femte proposition med en utrikespolitisk plattform:

1. Lag och ordning

 •  Öka polisens kapacitet här och nu.
 •  Mobilisering mot de kriminella gängen.
 •  Förebygg återfall i brott.
 •  Stå på brottsoffrets sida.

2. Rättvis och hållbar tillväxt

 • Jobb och företagande bygger Sverige.
 • Fler ska få möjlighet att köpa sin första bostad.
 • Elektrifiering – för klimatets skull.
 • Sverige ska hålla ihop.

3. Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård

 • Ny modell för svensk hälso- och sjukvård.
 • Nationell cancerstrategi.
 • Fler medarbetare i välfärden.
 • Samlat omhändertagande av de mest sjuka.
 • Riv hinder för digitalisering.

4. Insatser för socialt utsatta barn

 • Stärk skolans kompensatoriska uppdrag.
 • Stöd unga som mår dåligt.
 • Bryt utanförskap genom bättre integration.
 • Socialtjänsten och barn i samhällets vård.
 • Bryt och förebygg kriminalitet och missbruk.

5. Utrikespolitisk plattform

 • Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen.
 • Stärk EU som utrikespolitisk aktör.
 • Ökat samarbete i närområdet.
 • Ta fram en bred Kinastrategi.
 • Effektiv nedrustning.
 • En ny biståndspolitik.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga