Region Uppsala

Modernisera Region Uppsala

Moderaternas främsta motståndare i sjukvårdspolitiken är inte andra partier. Våra motståndare är de långa väntetiderna i vården och höga kostnader som inte ger bättre sjukvård. Vi går inte till val på att förvalta det som är – vi går till val på ett förändringsmandat. Moderaterna vill modernisera Region Uppsala så att fler patienter vård i tid och att medarbetarna får en bättre arbetsmiljö. Sjukvården är i världsklass men har långa väntetider och medarbetare som inte trivs.

Moderaternas viktigaste frågor i valet 2022 är:

  • Vård i tid med patienten i fokus
  • Medarbetare ska trivas och utvecklas
  • Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer
  • Ordning och reda i ekonomin – varje skattekrona ska användas på rätt sätt.

Här kan du läsa pressmeddelandet om våra förslag inför valrörelsen.

Fakta om Region Uppsala.

Region Uppsala är namnet på det som fram till några år sedan var landstinget i Uppsala län. Mandatperioden 2018-2022 är regionen återigen moderatledd.

Moderaterna i Region Uppsala leds av regionråd Emilie Orring som även har titeln gruppledare är Regionstyrelsens ordförande. Som regionråd har Moderaterna även Stefan Olsson som är ordförande i Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning. I valet 2022 finns tre andranamn från de tre olika valkretsarna, Norra, Mellersta och Södra.

Kontakta gärna någon av oss om du har funderingar, synpunkter eller vill engagera dig!

Emilie Orring, Regionråd.
emilie.orring@moderaterna.se, 076-785 41 72

Stefan Olsson, Regionråd.
stefan.olsson@moderaterna.se, 073-995 72 00

Jessica Kumlin är andranamn i norra valkretsen Östhammar.

jessica.kumlin@regionuppsala.se

Cecilia Linder är andranamn i mellersta valkretsen, Uppsala.

cecilia.linder@regionuppsala.se.

Björn Erling är andranamn i södra valkretsen, Håbo.

bjorn.erling@habo.se