Föreningar i Moderaterna i Uppsala

Vår verksamhet är uppbygd av föreningar. Som medlem i Moderaterna är man medlem i en förening, oftast där man bor.

Moderata partiföreningar i Uppsala

Här listas de lokala partiföreningar (och kretsar om sådana finns) i regionen.