6 september, 2022

Öka primärvårdens andel av budgeten till 25 procent

Moderaterna i Region Uppsala vill öka takten i utbyggnaden av den nära vården och tillskapandet av nya vårdcentrum

Det skulle leda till ökad tillgänglighet, bättre arbetsmiljö och att länsinvånarna får mer vård för varje skattekrona. För att detta ska bli möjligt vill Moderaterna att regionen sätter ett målvärde om att 25 procent av sjukvårdens totala budget ska vikas till primärvården senast år 2030 med en kontrollstation på 21 procent senast år 2026.

Förslaget som är en del partiets moderniseringsarbete för nästa mandatperiod presenterades i dag på av Emilie Orring, Jessica Kumlin, Cecilia Linder och Björn Erling.

  • Vi vill modernisera vården i Region Uppsala så att fler patienter får vård i tid och medarbetarna en bättre arbetsmiljö. En viktig del i det arbetet är bland annat genom att omfördela resurser till primärvården. Annars är risken stor att ökningstakten förblir oförändrad, säger Emilie Orring (M) regionråd för Moderaterna i Region Uppsala.
  • Genom att bygga ut den nära vården kommer arbetsmiljön både i primärvården och sjukhusvården att förbättras. En utbyggd nära vård innebär att de som jobbar där får verktyg att jobba med vård vilket i sin tur kommer leda till minskat tryck på Akademiska sjukhuset och därmed bättre arbetsmiljö, säger Jessica Kumlin andranamn från Uppsala läns Norra.
  • Tidiga vårdinsatser innebär inte enbart att patienter får vård i tid. Det innebär också att vårdens resurser används mer effektivt och att länsborna får mer vård för pengarna. Det här är bra för patienterna, medarbetarna och skattebetalarna, säger Cecilia Linder, andranamn från Uppsala läns Mellersta.
  • Genom en tydlig målsättning kommer omställningen till en nära vård komma hela länet till del mycket snabbare. Fler vårdcentrum, ytterligare närakuter och mer specialistvård i fler kommuner. Det är en oerhört stor vinst för hela Uppsala län, säger Björn Erling, andranamn från Uppsala läns Södra.

Fakta

Under mandatperioden har Moderaterna i Region Uppsala tillsammans med övriga blågröna partier påbörjat ett viktigt arbete att bygga ut den nära vården. Beslut om nya vårdcentrum i Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Uppsala, samt beslut om att påbörja arbetet för ett nytt vårdcentrum i Enköping är viktiga delar i det arbetet.

Primärvården i Region Uppsala står för cirka 17 procent av vårdens totala nettokostnader. En ökning till 25 procent utifrån dagens nivåer innebär en omfördelning på cirka 790 miljoner kronor. En ökning till 21 procent utifrån dagens nivåer innebär en omfördelning på cirka 410 miljoner kronor.

Bifogat

Presentation: Färdplan att bygga ut den nära vården – Modernisera vården i Region Uppsala

Kontakt

Emilie Orring, Regionråd.
[email protected], 076-785 41 72

Jessica Kumlin är andranamn i norra valkretsen Östhammar.

[email protected]

Cecilia Linder är andranamn i mellersta valkretsen, Uppsala.

[email protected].

Björn Erling är andranamn i södra valkretsen, Håbo.

[email protected]

Ta ställning och dela artikeln