Uppsala kommun

I Uppsala kommun ska alla kunna förverkliga sina livsdrömmar. Uppsala ska vara en attraktiv, hållbar och växande kommun med frihet för invånarna att forma sina liv och fatta sina egna beslut.

Oavsett var du kommer från ska du som gör rätt för dig kunna bygga en framtid i Uppsala.

Efter åtta år med socialdemokratiskt styre står Uppsala inför stora utmaningar. Otryggheten är utbredd, arbetslösheten hög och företagsklimatet det sämsta någonsin.

Moderaterna vill få ordning på Uppsala. Vill att alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till, att skolan ska vara trygg och ha ett tydligt kunskapsfokus. Det ska löna sig att driva företag och alla ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. Uppsala behöver fler trygghetsåtgärder och en politik som gör att det lönar sig att jobba.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller vill engagera dig:

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd och gruppledare: fredrik.ahlstedt@moderaterna.se

Therez Almerfors, kommunalråd och kandidat till kommunstyrelsens ordförande 2022: therez.almerfors@moderaterna.se

Sofia Andersson, andranamn för Moderaterna i kommunalvalet 2022: sofia.andersson@moderaterna.se