Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer

Patienter ska inte behöva vänta i flera timmar för att få svar från vårdcentralen. Tidbokning och kontakt med vården ska kunna göras enkelt via nätet.

Regionen ska lista kvaliteten över vården och var de kortaste väntetiderna till vård finns i hela landet. Du som patient ska äga din patientdata och kunna följa hela vårdförloppet via nätet. Vi vill också att de digitala läkartjänsterna blir en del i regionens reguljära vårdutbud. Man ska kunna ha sin husläkare i mobilen. Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer är en av våra fyra prioriterade områden.

Våra förslag i punktform

  • Region Uppsalas arbetssätt och system behöver moderniseras.
  • Tidsbokning, av- och ombokning ska bli enklare och kunna göras via nätet.
  • Vård som kan ges digitalt ska ges digitalt.
  • Patienten ska kunna följa hela vårdförloppet enkelt via nätet.
  • IT-system ska vara medarbetarvänliga.
  • Arbete mot digitalt utanförskap ska tas på allvar.

Läs mer om våra fyra prioriterade frågor:

  • Vård i tid med patienten i fokus
  • Medarbetare ska trivas och utvecklas
  • Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer
  • Ordning och reda i ekonomin – varje skattekrona ska användas på rätt sätt.