Ordning och reda i ekonomin

En ekonomi som är långsiktigt hållbar är grunden för att länsinvånare ska ges den samhällsservice de har rätt till. Vi tror inte att ständiga skattehöjningar är svaret på hur sjukvården ska förbättras. Det har prövats förr utan resultat. Det viktiga är i stället att se till att fler kommer i arbete och varje skattekrona används på rätt sätt och gör nytta. Ordning och reda i ekonomin är en av våra fyra prioriterade områden.

Våra förslag i punktform

 • Region Uppsala ska budgetera i enlighet med överskottsmålet minst
 • två procent av skatter och generella statsbidrag.
 • Nettokostnader ska ligga på samma nivå som i jämförbara regioner
 • med universitetssjukhus.
 • Den politiska organisationen ska vara ändamålsenlig och effektiv.
 • Minska antalet icke patientnära administratörer.
 • Översyn av regionens medlemskap i olika organisationer.
 • Samhyra och samnyttja lokaler tillsammans med andra aktörer med liknande verksamhetsinnehåll.
 • Skatten ska inte höjas.

Läs mer om våra fyra prioriterade frågor

 • Vård i tid med patienten i fokus
 • Medarbetare ska trivas och utvecklas
 • Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer
 • Ordning och reda i ekonomin – varje skattekrona ska användas på rätt sätt.