Region Uppsala

Region Uppsala är namnet på det som fram till två år sedan var landstinget i Uppsala län.

Mandatperioden 2019-2022 är regionen återigen moderatledd och längst ned på sidan hittar du vår gemensamma plattform ihop med våra fyra samarbetspartier inom Blågrön samverkan.

Här kan du läsa en debattartikel där vi presenterade våra förslag i valets kanske viktigaste fråga. Vi behöver ta tillvara på sjuksköterskornas kompetens för att kunna korta vårdköerna! www.moderaterna.se/uppsala/ny-medarbetarpolitik-pa-riktigt

Vi har även kort film som beskriver sjukvårdens situation i Uppsala län:
www.facebook.com/uppland.moderat/videos/2097267366971401/

Moderaterna i Region Uppsala leds av regionråd Emilie Orring som även har titeln gruppledare är Regionstyrelsens ordförande. Som regionråd har Moderaterna även Stefan Olsson som är ordförande i Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning. 

Kontakta gärna någon av oss om du har funderingar, synpunkter eller vill engagera dig!

#1 Emilie Orring
emilie.orring@moderaterna.se, 070-755 38 86

#2 Stefan Olsson
stefan.olsson@moderaterna.se, 073-995 72 00

Filer
Emilie Orring
Regionråd, Gruppledare

Foto: Angelica Klang

Mer om Emilie
Stefan Olsson
Regionråd, Vice gruppledare

Foto: Angelica Klang

Mer om Stefan