Du besöker nu moderaterna.se.

Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt

HBTQ-politisk talesperson

Grunden för mitt politiska engagemang är att öka friheten och valfriheten för alla – oavsett plånbokens tjocklek. 

Jag är 55 år ung. Mamma till tre vuxna ungdomar. Jag växte upp i Stockholm och bor idag i Täby strax norr om. Mitt samhällsengagemang startade för över 40 år sedan och grundar sig i att öka valfriheten för varje medborgare att själv bestämma över sitt liv. Då som liten 11-åring var jag ledsen och besviken över att man inte fick välja en parallell skolklass eller en annan skola. Man, läs eleven, ´hörde till´ läraren och skolan. Senare när jag blev äldre förstod jag att brist på valfrihet sträckte sig långt vidare än till skolans värld. 

Genom åren har jag fått många möjligheter att politiskt arbeta med frågor som berör mig mycket. Det började redan som 24 åring med förtroendeuppdrag i Stockholms stadshus. Sedan 1993 när min första son föddes lämnade jag stan och flyttade ut till Täby. Där engagerade jag mig lokalt i moderaterna och fick 1994 förmånen att representera oss som ledamot i landstingsfullmäktige. Livet har givit mig många inblickar i den svenska sjukvården – inte minst mitt egna första arbete som 15-åring inom långvården, min mammas vardagsberättelser kring sitt arbetsliv inom sjukvården på Karolinska sjukhuset i över 20 år och sen mina egna erfarenheter och som mamma till två svårt sjuka små barn. 

Mitt egna tillsammans med mina kollegors stora engagemang bidrog starkt till de kvalitetsreformer vi sjösatte. Sveriges första privatdrivna barnakutmottagning. Sveriges första halvprivata förlossningsklinik – BB Sthlm. Krav- och kvalitetsuppföljningar. Mer tillgänglig vård för allas våra gemensamma skattepengar. Hälsosatsningar. Kortare väntetider. Kapade vårdköer. Valfrihetsreformer för var och en att kunna välja till och kunna välja ifrån. Vårdval Stockholm – med kortade väntetider för tex utredningar från 24 månader ner till tre veckor bara för att nämna något… Att flytta makt ´från tjänsterum till köksbord´ har alltid varit en central fråga för mig i mitt samhällsengagemang.

 I landstinget stannade jag som ledamot i 20 år med lite olika uppdrag och de sista åtta åren som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den nämnd som, man kan säga, företräder medborgarna och deras intressen genom att upphandla och beställa sjukvård av såväl landstingets egen vårdproduktion som av privata vårdgivare. 

De första åren, parallellt med landstingsuppdragen, var jag också aktiv i Täby kommun, bla som kommunalråd och ordförande i social- och äldrenämnden och sen som Kommunstyrelsens ordförande. År 2014 lämnade jag nästan alla politiska uppdrag, jag valde dock att stanna som ledamot i Täby kommunfullmäktige och valdes senare till ordförande i Moderata företagarrådet i Stockholm stad & län. 

Sedan 2015 är jag verksam i näringslivet. Där har jag fortsatt vara aktiv med uppdrag kopplat till samhällsutveckling – frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Kvalitetsutveckling av omsorgsverksamheter och sjukvård. Digitalisering inom sjukvården. Affärsutveckling – hyresgästdialoger inom fastighetsvärlden. Hållbarhetsfrågor, för att bara nämna några engagemang. 

 Vid sidan om arbete, tid med familj och vänner älskar jag att laga mat och har som ett livsmål att aldrig sluta vara intresserad och nyfiken och aldrig sluta lära nytt. Varje födelsedag brukar jag börja med att tänka ut något nytt jag skall lära mig under det kommande året. Det har varit allt emellan att ta grönt kort i golf till att lära mig tilllaga en god Osso buco. I år har jag inte lyckats välja ut något ännu – det finns så oändligt mycket jag ännu inte kan och så mycket jag vill fortsätta att lära. 

Pressjour:
0736-828000 (ej sms)
[email protected]

Pressavdelningen ska inte kontaktas för allmänna frågor/funderingar eller skolarbeten.

Se istället sidorna för allmänna förfrågningar respektive skolarbeten.

 

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga