Vår politik

Här finner du våra förslag i valet 2018 samt alliansbudgeten i region och det sjukvårdspolitiska programmet.

Förslag för en ännu bättre region

 

Vård i tid utan köer

 • Sjuka ska få vård i tid, bort med köerna
 • Det ska vara lätt att nå sjukvården
 • Korta köerna till BUP och Psykiatrin
 • Utveckla vården för dem med kroniska sjukdomar
 • Slå vakt om de tre väl fungerande akutsjukhus i länet
 • Utveckla universitetssjukvården
 • Inför fler standardiserade vårdförlopp inom fler diagnosområden

 

En tillgänglig sjukvård

 • Primärvården ska bli så bra så att den blir det naturliga förstahandsvalet för patienten.
 • Fasta läkare på alla vårdcentraler
 • Alla patienter ska ges möjlighet till en fast vårdkontakt
 • Stärk den nära vården med en stark primärvård för att öka tillgängligheten
 • Förlossningsvården öppet året om i både Örebro och Karlskoga
 • Bjuda in patienterna i vårdsystemen för att skapa delaktighet och ansvar med stöd för självservice och egenvård
 • Utveckla patientens möjlighet att välja vårdgivare
 • Införa fler vårdval i syfte att utveckla tillgänglighet, kvalitet och delaktighet för patienter och medarbetare.

 

Bättre vård för sjuka äldre

 • Skapa en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre
 • Bättre samverkan mellan sjukvård och äldreomsorg
 • Mobila team som kommer hem till patienten
 • Stärka stödet, tex läkarmedverkan, till kommunerna för att kunna ge en bra vård och omsorg

 

Bättre verktyg för vårdens medarbetare

 • Kraftfull digitalisering för att stödja medarbetarna, hjälpa patienterna och för att öka produktiviteten.
 • Öka kunskaper om digitaliseringens utveckling och möjligheter
 • Införa fler möjligheter till digitala vård-möten
 • Innovativt klimat som tillåter utveckling och nya idéer och lösningar.
 • Närvarande ledarskap som har kännedom om verksamhetens och medarbetarnas utmaningar och möjligheter
 • Göra det enklare att arbeta efter 67 års ålder
 • Arbeta med schemaläggning för att möta vårdens behov och bättre arbetsvillkor
 • Individuellt satta löner som är konkurrenskraftiga
 • Öka möjligheterna att bedriva forskning och utvecklingsarbete
 • Låta olika typer av kompetenser ta plats inom vården
 • Följa upp och redovisa vårdens resultat
 • Man ska få jobba på toppen av sin kompetens
 • Minska byråkratin och administrationen

 

Samhällsbyggnad och regional tillväxt

 • Utveckla den gröna sektorn
 • Stöd socialt företagande
 • Förbättra för kvinnors företagande
 • Förbättra infrastrukturen
 • Ökad valfrihet både för patienter och medarbetare med fler privata aktörer i vården
 • Satsa på tågförbindelse Stockholm-Oslo
 • Bilen behövs