Öka tryggheten för vårdens medarbetare – nolltolerans mot hot och våld

Alla medarbetare ska garanteras en trygg och säker arbetsmiljö utan rädsla för hot och våld. Region Örebro län ska regelbundet se över och förbättra rutinerna för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Detta förutsätter ett ständigt pågående beredskaps- och säkerhetsarbete som tar hänsyn till olika typer av hotbilder och situationer.

Hot och våld mot vårdens medarbetare ökar. Allt från stenkastning mot ambulanser, verbala hot på akutmottagningen och till och med fysiskt våld mot personalen är typiska exempel. Hårdast utsatta är medarbetare inom akutvården och psykiatrin men det är även vanligt inom primärvården. Enligt Region Örebro läns avvikelserapportering har regionens vårdpersonal de senaste åren rapporterat över 200 avvikelser per år som gäller hot och våld på arbetstid. För akutsjukvården i stort har uppdragen ökat markant och medborgarna har högt ställda krav på vad sjukvården ska leverera. Dessutom har samhällsklimatet förändrats de senaste åren, vilket bland annat märks i en förändrad attityd till vårdpersonalen. Det får aldrig bli vardag att bli utsatt för verbala hot eller fysiskt våld, särskilt inte när man arbetar med personer i utsatta situationer. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och personalens trygghet och säkerhet är en av våra mest prioriterade frågor.

Moderaterna vill:

  • Se över möjligheten till utökad kameraövervakning vid akutmottagningarna
  • Ge ambulanspersonal möjligheten att använda skyddsväst vid utryckning
  • Tillåta ordningsvakter att bära kroppskamera

Vill du veta mer om vår politik för Region Örebro län kan du läsa vårt Regionpolitiska program här