Akutsjukvård på Lindesbergs lasarett – dygnet runt, året om

Akutsjukvård är sjukvårdstjänster som hanterar akuta och oplanerade patienter med sjukdomar eller skador som ofta kräver en omgående vårdinsats. Akuten är dessutom den enda ingången till sjukvården nattetid. Viss akutsjukvård, exempelvis vid svåra trauman, kräver mycket omfattande insatser från den högspecialiserade vården.

Lindesbergs lasarett är ett viktigt kugghjul för den specialiserade vården i länet. Därför måste Lindesbergs lasarett fortsätta utvecklas. Det är styrka för vårt län att ha tre akutsjukhus, därför behöver det även fortsättningsvis finnas en akutmottagning som är öppen dygnet runt, året om på Lindesbergs lasarett. Det är rimligt att även patienter med enklare åkommor kan få hjälp med dessa vid länets samtliga tre akutmottagningar under dygnets alla timmar.

 Det är viktigt att hälso- och sjukvården jobbar med effektivisering. Vår uppfattning är att centralisering nödvändigtvis inte är detsamma som effektivisering. Regionen måste därför se över förändringar av verksamhet så att eventuella förändringar faktiskt får önskad effekt.

Regionen bör utreda möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildade akutläkare för att kunna möta de akuta behoven. Detta skulle också bidra till en förstärkning av kompetensen på länets akutmottagningar.

Moderaterna vill:

  • Att länet ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus
  • Att akutsjukvård finns tillgänglig på Lindesbergs lasarett dygnet runt, året om
  • Utreda möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildade akutläkare

Vill du veta mer om vår politik för Region Örebro län kan du läsa vårt Regionpolitiska program här