Öka tillgängligheten till vårdcentralerna – en trygghet för dig som patient

Vårdcentralerna är grunden i den nära vården och de ska finnas nära patienterna oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Som patient ska man känna sig trygg med att vårdcentralen är tillgänglig och erbjuder vård samma dag som man söker den, oavsett om du har en fysisk eller psykisk åkomma. Det ska finnas vårdcentraler som erbjuder varierade öppettider och som är tillgängliga även på kvällar och helger.

Vi vill stärka banden mellan primärvård och specialistvård för att öka tillgängligheten och för att ge rätt vård i tid. Det gör vi bland annat genom användning av effektiva digitala verktyg i interaktionen mellan primärvård och den specialistvården. Vårdköer var redan innan corona-pandemin ett stort problem men under pandemin byggdes en ännu större vårdskuld upp. Vårdskulden och köerna måste systematiskt arbetas bort.

Telefontillgängligheten måste förbättras och vara likvärdig i hela länet. Som patient ska man inte mötas av en telefonsvarare som säger att tiderna är slut och ber patienten ringa igen nästa dag. Möjligheterna att boka tid på din vårdcentral under hela dagen ska utökas och även tidsbokning via nätet ska vara möjligt på alla länets vårdcentraler.

Det psykosociala uppdraget ska tydliggöras och omfatta människan genom hela livet. Den psykosociala kompetensen inom primärvården ska stärkas i hela länet. Det innebär att du som patient ska kunna söka vård för psykiska åkommor på din vårdcentral och mötas av rätt kompetens. Det ska exempelvis finnas kuratorer och psykologer på vårdcentralerna för att bättre klara och tidigt se, behandla och hantera lindrig psykisk problematik.

Då det saknas specialiserad akutverksamhet i södra länsdelen bör en närakut inrättas. Dit ska patienter med mer akuta vårdbehov än vad den vanliga vårdcentralen kan behandla kunna vända sig för hjälp, t.ex. vid misstänkta frakturer, hjärnskakning, misstänkt propp i ben, större sårskador och vid akuta allergiska problem.

Moderaterna vill:

  • Garantera patienterna kontakt med vårdcentralen samma dag
  • Satsa på kvälls- och helgöppna vårdcentraler
  • Att det ska finnas fasta läkare på alla vårdcentraler
  • Satsa på fler kuratorer och psykologer på alla vårdcentraler
  • Skapa särskilda äldrevårdsmottagningar i varje länsdel
  • Införa en sjuksköterskemottagning för mer personcentrerad vård
  • Starta en närakut i södra länsdelen

Vill du veta mer om vår politik för Region Örebro län kan du läsa vårt Regionpolitiska program här