Regionen

Här finner du information om vårt regionkansli, våra social medier och vår regionpolitik.

Du finner vår facebooksida här

Regionkansliet

Sebastian Cehlin oppositionsråd och gruppledare

[email protected] 073-679 74 54

Anna Nordqvist oppositionsråd och vice gruppledare

[email protected] 072-320 08 88

Anna Gillmore politisk sekreterare

[email protected] 070-658 08 53

https://www.facebook.com/moderaternaiorebrolan/

https://www.instagram.com/moderaternaorebrolan/

Adress:

Moderaterna i Region Örebro län

Postadress: Moderaterna, Region Örebro läns, oppositionskansliet, Box 1613, 70161 Örebro

Besöksadress: Oppositionskansliet, Eklundavägen 2

Sjukvård utan köer

Sjuka ska inte behöva vänta länge på vård. Idag är köerna i vårt (s)-styrda landsting för långa. Våra läkare och sjuksköterskor måste få mer tid till patienten. Det måste bli lättare för patienten att komma till vården och enklare för vården att möta patienten.

Vi vill:

 • Anställa fasta läkare på alla vårdcentraler
 • Avskaffa remisstvånget
 • Införa vårdcoacher för mångbesökare i vården
 • Minska byråkratin och krånglet, förenkla för vårdens medarbetare
 • Göra det lättare för fler vårdgivare att etablera sig i länet

Ett längre och friskare liv

Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete får fler människor möjlighet att leva fler friska år.

Den bästa vården är den som inte behövs. Alltför många drabbas av skador i vården eller blir sjuka av felaktig medicinering.

Vi vill:

 • Erbjuda fler hälsokontroller och hälsosamtal
 • Att medarbetarna ges bättre förutsättningar och verktyg att arbeta förebyggande
 • Att medicineringen kontrolleras för dem med många läkemedel
 • Förbättra arbetet med att förebygga vårdrelaterade skador och infektioner

Bättre vård för sjuka äldre

Fler lever längre, vilket är positivt. Det ställer höga krav på sjukvården och vården måste anpassas för att bättre kunna hantera äldre patienters vårdbehov.

Vi vill:

 • Starta Seniorhälsa för att ge fler friska år till livet
 • Införa vårdcoacher för bättre vård och behandling
 • Förbättra samarbetet mellan sjukvård och äldreomsorg
 • Öka kunskaperna om äldres sjukdomar med ett geriatriskt centrum

Det goda livet

Nya moderaterna vill att det ska vara möjligt att bo, jobba och verka i hela länet. Ska länet ligga i utvecklingens framkant måste den bygga på kunskap, öppenhet och entreprenörskap. Då behövs bra utbildning, livskraftiga företag, god infrastruktur och bättre samarbete mellan olika aktörer.

Vi vill

 • Uppmuntra till innovationer, entreprenörskap och företagsamhet i regionen
 • Ha en väl fungerande kollektivtrafik med goda möjligheter till arbetspendling
 • Satsa på långsiktigt miljöarbete och ett levande kulturliv
 • Införa fler e-tjänster för ökad tillgängligheten i vården