Förbundsstämman 2023

Den 6 maj avhölls Moderaterna i Örebro läns förbundsstämma. Många motioner och propositioner avhandlades. Ny förbundsstyrelse valdes också och flertalet utmärkelser delades ut. Till årets medlem utsågs Ture Österberg från Nora. Förtjänsttecken i guld tilldelades Gun Kornblad från Örebro. Gösta Bohman-medaljen tilldelades Per-Olof ”Thulle” Thulin efter närmare 60 år som aktiv i partiet varav över 40 år som anställd.

Välkommen på årsmöte med Moderata seniorer Örebro län

Måndag 20 mars på Svampen i Örebro

kl. 12.00 Samling med lunch

kl. 13.00-15.00 Årsmötesförhandlingar och tal.

Talare är riksdagsledamot Oskar Svärd

Anmäl ditt deltagande till ordförande Göran Gustafsson [email protected] senast 16 mars Kom ihåg att anmäla ev specialkost.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen meddelar du intresse till valberedningens ordförande Lennart Carlsson [email protected] så snart som möjligt.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte Moderata Ungdomsförbundet Örebro Stad

Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Moderata Ungdomsförbundet i Örebro Stad till 2023 års årsmöte.

Datum: 23 februari 2022

Tid: kl. 17:30

Plats: MUF-lokalen
(Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro)

Årsmötet är MUF Örebro Stads högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro Stad ska tycka i viktiga lokala politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte  hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka den lokala politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

Incheckning sker från kl. 17:00, årsmötet startar därpå kl. 17:30.

Motioner

Förslag från medlemmar på vilken politik som föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Magnus Stålberg på [email protected] senast den 16 februari 2023.

Kandidatur

Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens Amanda Lindgren på [email protected] senast den 16 februari 2023.

Positioner att kandidera till

Föreningsordförande            

Vice föreningsordförande                        

Ledamot

Handlingar

Handlingar till årsmötet kommer läggas ut i interna grupper innan årsmötets start.

Förnya medlemskap

För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du ha förnyat ditt medlemskap inom rimlig tid. För dig som gick med efter 1 september 2022 gäller medlemskapet 2023 år ut.

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

Kontaktuppgifter

Har du några funderingar gällande årsmötet eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då vår föreningsordförande Magnus Stålberg på 070-170 73 63 eller på [email protected].

Frihetliga hälsningar,

Moderata Ungdomsförbundet Örebro Stads styrelse

Lokal medverkan i Moderaternas nationella arbetsgrupper

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026? 

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023.  

 
De fem områden är:  

Grön innovationskraft för tillväxt  

Skola och utbildning  

Förebyggande insatser mot kriminalitet  

På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning)  

Utrikes- och säkerhetspolitik 

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande och en vice ordförande. Utöver dessa finns representanter från så gott som alla län i Sverige. 

Grön innovationskraft för tillväxt 

Moderaternas utgångspunkt är att det inte råder någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område. 

Arbetsgruppen leds av Christofer Fjellner, oppositionsråd i Stockholm stad. 
Deltagare från Örebro län är Oskar Svärd, Kumla

Skola och utbildning 

Skolan ska rusta alla barn med de kunskaper som krävs och har därigenom möjligheten att utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling. 

Arbetsgruppen leds av Therez Almerfors, kommunalråd i Uppsala. 

Deltagare från Örebro län är Lillemor Bodman, Lindesberg 

Förebyggande insatser mot kriminalitet 

Barn och familjer som befinner sig i riskzonen måste få det stöd och den hjälp som behövs för att inte dras in i gängbrottslighet. Socialtjänsten och andra myndigheter måste stärkas, ges rätt utbildning och få ökat skydd. Särskilt viktigt är arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som far illa. För att förebygga kriminalitet krävs insatser på många områden. 

Arbetsgruppen leds av Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet och riksdagsledamot från Skåne. 
Deltagare från Örebro län är Anders Åhrlin, Örebro 

På medborgarnas sida 

Ny teknik ger nya möjligheter men kan också skapa problem. Potentialen är stor för att effektivisera offentlig verksamhet, till exempel genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt uppkommer problem med ökad sårbarhet och risker för den personliga integriteten. Det borde ställa ökade krav på konsekvensanalyser, men istället tyder mycket på att dessa analyser har blivit sämre.  

Arbetsgruppen leds av Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås. 

Deltagare från Örebro län är Caroline Elfors, Lekeberg 

Utrikes- och säkerhetspolitik 

Moderaterna har varit drivande bakom medlemskapen både i EU och Nato. Regeringen vrider nu om svensk utrikes- och säkerhetspolitik i riktning mot länder i vår närhet, och ger den ett tydligare fokus på svenska intressen. 

Arbetsgruppen leds av Hans Wallmark, riksdagsledamot från Skåne. 

Deltagare från Örebro län är Tony Ring, Karlskoga 

Moderaterna föreslår satsningar på intensivvården i länet

Intensivvården, IVA, är en oerhört viktig verksamhet och den är avgörande för att kunna bedriva akutsjukvård dygnet runt. Trots det satsas det inte tillräckligt mycket på intensivvården och verksamheten tvingas hantera underbemanning vilket bland annat leder till att färre vårdplatser kan hållas öppna. Därför föreslår Moderaterna en satsning på 10 miljoner kronor under våren som ska gå till löner och bättre arbetsmiljö. Utöver den satsningen föreslår vi också att Region Örebro län tillsammans med Örebro universitet snarast ska starta en intensivvårdsutbildning här i länet.  

– Det är ett riktigt stort problem för vår Region. Vi måste kunna bemanna tillräckligt många vårdplatser. Intensivvården är ett område som måste prioriteras, säger Sebastien Cehlin, oppositionsråd Region Örebro län.

– Det här är inget nytt problem, utan något som varit tydligt under en längre tid. Men nu har det gått så långt och vi måste göra riktade satsningar nu. Det är bråttom.  Därför föreslår vi en särskild medarbetarsatsning på 10 miljoner kr kopplat till intensivvårdsverksamheten i vår Region. Vårt förslag är en ren löne- och arbetsmiljösatsning. Tanken är att den här satsningen ska leda till att verksamheten kan öppna fler intensivvårdsplatser under våren.

– Den här satsningen är ett mer hållbart sätt att hantera personalbristen på än att hyra in dyra team. Vi behöver satsa på befintlig personal och se till att arbetsmiljön blir bättre och lönerna för specialistutbildad personal blir högre.

– Intensivvårdsverksamheten måste tilltala medarbetarna om det ska vara möjligt att behålla befintlig personal men också om det ska vara möjligt att rekrytera ny personal. Då krävs bra arbetsmiljö och bra villkor för våra medarbetare. Idag är det svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor som är specialiserade på just intensivvård. Därför vill vi att Regionen tillsammans med Örebro Universitet startar en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård. Om vi kan utbilda fler sjuksköterskor med den specialistkompetensen samtidigt som vi efter avslutat utbildning kan erbjuda arbetsplatser med bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor på våra sjukhus kommer det underlätta framtida rekrytering, avslutar Sebastian Cehlin.

Kallelse till förbundsstämma för Moderaterna i Örebro län

Tid: kl. 10.00 – ca 16.00

Datum: 6 maj

Registrering från kl. 9.15 då även serveras kaffe/te och macka serveras.

Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Program                           

10.00             Inledning

10.15             Stämmoförhandling

12.00             Lunch

13.00             Fortsatta stämmoförhandling

Ca 16.00       Avslutning

Motioner ska vara insända till [email protected] senast 25 mars.

Är du intresserad av att sitta i förbundsstyrelsen anmäler du intresse till valberedningens ordförande Katarina Tolgfors [email protected] senast 19 feb.

Medlem som inte är ombud men som vill medverka på stämman anmäler sitt deltagande till [email protected] senast 3 maj.

VARMT VÄLKOMNA! Önskar FÖRBUNDSSTYRELSEN

Kallelse MUF Örebro läns distriktsstämma 2023

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2023 års distriktsstämma. Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie distriktsstämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

NÄR? Lördagen den 18 februari till söndagen den 19 februari 2023. Incheckning kl 09:30 på lördagen, distriktsstämman startar 10:15, distriktsstämman avslutas senast 13:00 på söndagen.

VAR? Karlskoga kommunfullmäktigesal, Hotell Alfred Nobell, Torget 1, 691 31 Karlskoga

TRANSPORT Enklaste sättet att tas sig till Karlskoga är med buss från Örebro (Länstrafiken Örebro/Svealandstrafiken). Du går på bussen på Örebro resecentrum (i anslutning till centralstationen) och går sedan av på Centrumleden (Karlskoga). Därefter följer en 3-5 minuters promenad till kommunfullmäktigesalen som ligger på Hotell Alfred Nobel.

REKOMMENDERADE BUSSRESOR Lördag Örebro Resecentrum, avgång kl. 08:40 Centrumleden Karlskoga, ankomst kl. 09:24 Söndag Centrumleden Karlskoga, avgång kl. 13:36 Örebro Resecentrum, ankomst kl. 14:20

INCHECKNING Sker från kl 09:30 på lördagen, stämmans startar därpå kl 10:15.

BOENDE Unders stämman tillhandahåller distriktet hotellövernattning till ett föredömligt subvetioneratpris. Hotellövernattningen sker på Hotell Alfred Nobel, samma plats som stämman går av stapeln samt stämmobanketten arrangeras.

MOTIONER Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast lördag den 29 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens Anna Nordqvist på ”[email protected]” senast den 27 januari kl. 23:59. Valberedningen kommer genomföra valberedningsintervjuerna under söndagen den 5 februari (hela dagen) och söndagen 7 februari (eftermiddag/kväll).

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL Distriktsordförande 1:e vice distriktsordförande 2:e vice distriktsordförande MSU-ansvarig Ledamot Valberedningen är också ansvariga för att lägga förslag på ombud och ersättare till förbundsstämman 2023 och Moderat skolungdoms rikskonferens 2023. Samt förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR ”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före distriktsstämman.” Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan distriktsstämman startar.

ANMÄLAN Anmälan sker via ”https://forms.gle/QU7sS6gid25HeZh69”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast den 11 februari 2023 kl. 23:59 samt förnya ditt medlemskap, mer i kommande stycke. Observera. För att garanteras lunch, fika, stämmomiddag och boende krävs anmälan senast 2 februari 2022 kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma tillgänligheten.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP ”Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.” För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län, antigen blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2022) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2022 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2022), gick du med efter den 1 september 2022 är du även medlem under hela 2023. Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 11 februari 2023 kl. 23:59.

STÄMMOBANKETT Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmobanketten. Det kommer bjudas på en trerättersmiddag, talare, underhållning och mycket mer. Mer infromation om stämmobanketten kommer till alämnada deltagare DELTAGARPAKET Nedan följer deltagarepaketen för distriktsstämman. BRONS Distriktsstämma, fika och lunch ingår i detta paket. Pris: 0 sek för medlemmar i MUF Örebro län, 100 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt. SILVER Distriktsstämma, fika, lunch och bankett ingår i detta paket. Pris: 50 sek för medlemmar i MUF Örebro län, 300 sek för medlemmar i annat MUF-distrikt. GULD Distriktsstämma, fika, lunch, bankett och boende ingår i detta paket. 100 kr för medlemmar i MUF Örebro län, 800 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt.

BETALNING Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län (rekommenderas/föredras) eller genom Swish till Magnus Stålberg. Bankgiro: 5572-1880 Swish: 070-170 73 63 Märk betalningen med ”STÄMMA22 och NAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 11 februari 2022 23:59. Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

MUF-MANIFESTET I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share

AVANMÄLAN: Eventuell avanmälan måste göras senast 2 februari 2022 kl. 23:59. Vid avanmälan efter 2 februari 2022 kl. 23:59. kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden, 400 sek för bronspaketet, 900 kr för silverpaketet och 1 600 sek för guldpaketet.

MUF’S ALKOHOLPOLICY Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

KONTAKTUPPGIFTER Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen. Rasmus Rönnberg, 076-395 01 69 eller [email protected] (stämmogenreral) Amanda Lindgren: 070-675 22 42 eller [email protected] (distriktsordförande) Magnus Stålberg: 070-170 73 63 eller [email protected] (vice stämmogeneral) Frihetliga hälsningar, MUF Örebro län

Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Moderata Studenter i Örebro till 2023 års årsmöte.

Datum: 20 januari 2023

Tid: kl. 17:00-20:00

Plats: MUF-lokalen, Järntorgsgatan 3, 703 61, Örebro

Årsmötet är MST Örebro högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MST Örebro ska tycka i viktiga lokala politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka den lokala politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

Incheckning sker från kl. 17:00. 

Motioner

Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Florencia Aroca López på [email protected] senast den 13 januari 2023. 

Kandidatur

Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Carl Alm på[email protected] senast den 11 januari 2023.

Positioner att kandidera till:

Föreningsordförande 

Vice föreningsordförande 

Ledamot

Handlingar

Handlingar till årsmötet kommer att finnas på plats för att läsa. 

Förnya medlemskap

För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du ha förnyat ditt medlemskap inom rimlig tid. För dig som gick med efter 1 september 2022 gäller medlemskapet 2023 år ut.

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/ Kontaktuppgifter

Har du några funderingar gällande årsmötet eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då vår föreningsordförande Florencia Aroca López på 070-508 25 13 eller på [email protected]

Frihetliga hälsningar, MST Örebro styrelse

Nu får vi ordning på Örebro län

Ingen kan förneka att Sverige och Region Örebro län har stora problem, men de går att lösa. Allt detta kräver en ny regering i Sverige och ett nytt styre i Region Örebro län efter valet 2022. En regering och styre som kan samarbeta med alla, för att få saker gjorda.