8 juni, 2023

Ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamheten

Idag presenterade moderaterna sitt förslag till budget och verksamhetsplan för Region Örebro län 2024. Moderaternas oppositionsråd Sebastian Cehlin och Anna Nordqvist kommenterar budgetförslaget:

-Vi befinner oss i ett mycket tufft ekonomiskt läge just nu. I ett sådant läge väljer vi att lägga fokus på Regionens kärnverksamhet, att bedriva trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdutbildade medarbetare måste få ägna sig åt att vårda patienter och inte åt att vårda den ständigt växande byråkratin och administrationen. Administrativa uppgifter kopplade till det patientnära arbetet ska skötas av vårdadministratörer, säger Sebastian Cehlin.

-Varje år anställs dessutom uppemot 40 nya handläggare och administratörer vars arbetsuppgifter inte är kopplade till det patientnära arbetet. Det är ohållbart och kan inte fortsätta. Vi vill införa ett anställningsstopp för administrativa tjänster som inte är kopplade till det vårdnära arbetet. Utöver det behöver vi också se över hur vi kan minska ner på den befintliga administrationen.

-Det ekonomiska läget är inte bara tufft för offentlig verksamhet, det är just nu tufft för hela samhället med ökad inflation, höjda räntor och en svag krona. Vi vill därför undvika att ytterligare belasta länets invånare ekonomiskt genom att genomföra en skattehöjning. Vi är övertygade om att det på ett ansvarsfullt sätt går att hantera Regionens budget ändå, genom att fokusera på kärnverksamheten och göra rätt prioriteringar, fortsätter Sebastian Cehlin.

-Det går inte att komma ifrån ett stort underskott nästa år, men istället för att höja regionskatten har vi i vårt budgetförslag valt en ansvarsfull resultatåterhämtning under några år framåt.

-I vårt förslag har vi också, utöver en rejäl effektivisering av administrationen, föreslagit att Region Örebro läns kulturnämnd läggs ner. Det här ett förslag i linje med vår prioritering av kärnuppdraget. Det är också rimligt att lägga besparingar på den politiska organisationen när vi lägger så pass stora besparingar på övrig verksamhet, avslutar Sebastian Cehlin.

-I vår budget för år 2024 fortsätter vi satsa på hälso- och sjukvården. För oss är det viktigt att Regionen även kommande år kan fokusera på och prioritera hälso- och sjukvården samtidigt som länets invånare inte ytterligare ska belastas genom höjd skatt. Det handlar också mycket om att göra rätt prioriteringar och att generellt jobba med effektiviseringar. Det betyder inte att medarbetarna ska jobba mer utan om att arbeta annorlunda och smartare, t.ex. genom bättre och mer användarvänliga system, kommenterar Anna Nordqvist.

-Vi förstärker hälso och sjukvården med 240 miljoner kronor nästa år. En stor del av satsningen ska gå till att öka tillgängligheten till vården genom att stärka primärvården. Vi fortsätter också att satsa på bättre arbetsvillkor och göra Region Örebro län mer attraktiv som arbetsgivare.

-Den skattehöjning som den styrande (S)-minoriteten föreslår är enorm, från 11,55 kr till 12,30 kr. De senaste 20 åren har regionskatten i Örebro län, tidigare kallad landstingsskatt, höjts med totalt 87 öre. Att från ett år till ett annat göra en höjning med hela 75 öre kan vi omöjligt ställa oss bakom, avslutar Anna Nordqvist.

Ta ställning och dela artikeln