23 november, 2023

Kallelse distriktsstämma Moderata ungdomsförbundet i Örebro län 2024

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2024 års distriktsstämma.

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie distriktsstämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

NÄR?
Lördagen den 17 februari till söndagen den 18 februari. Incheckning kl 09:00 på lördagen, distriktsstämman startar 10:00, distriktsstämman avslutas senast 16:00 på söndagen.

VAR?
Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro

TRANSPORT
Enklaste transport till och från distriktsstämman är genom stadsbuss från och till Örebro resecentrum. Stadsbussar som trafikerar busshållplatser i närheten av Scandic Örebro Väst från Örebro resecentrum är 7:an, 8:an och 9:an mot Björkhaga. Stadsbussar som trafikerar busshållplatser i närheten av Scandic Örebro Väst till Örebro resecentrum är 7:an mot Lillån, 8:an mot Bettorp och 9:an mot Universitet.

Rekommenderade bussresor skickas ut till anmälda deltagare i samband med att handlingar och annan praktisk information skickas ut..

INCHECKNING
Sker från kl 09:00 på lördagen, stämman startar därpå kl 10:00.

BOENDE
Under distriktsstämman tillhandahåller distriktet hotellövernattning till ett förmånligt  subventionerat pris. Hotellövernattningen sker på Scandic Örebro Väst, samma plats som distriktsstämman går av stapeln samt stämmobanketten anordnas.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast onsdagen den 17 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast onsdagen den 17 januari kl. 23:59.

Valberedningen genomför valberedningsintervjuer under lördagen den 20 januari och söndagen den 21 januari.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL

Distriktsordförande

1:e vice distriktsordförande

2:e vice distriktsordförande

Ledamot

MSU kommittéordförande

Vice MSU kommittéordförande

MSU kommittéledamot

Valberedningen är också ansvariga för att lägga förslag på ombud samt ersättare till förbunds- och/eller arbetsstämma, Moderat skolungdoms rikskonferens och Medborgarskolans nästkommande regionstämma, samt förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR
”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före distriktsstämman”. Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan distriktsstämman.

ANMÄLAN

Anmälan sker via ”https://forms.gle/Lgii3ZNKCuW6DNTU8”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast lördagen den 10 februari kl. 10:00 samt förnya ditt medlemskap, mer information längre ned.

Observera. För att garanteras luncher, fika, stämmomiddag och boende krävs anmälan senast torsdagen den 8 februari kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma av tillgänligheten.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP
”För att erhålla rösträtt på distriktsstämma ska icke ny medlem ha varit medlem i distriktet sex veckor före stämman. Ny medlem ska ha varit medlem i distriktet två veckor före stämman. Erläggande av medlemsavgift för året då stämman äger rum ska ske före stämmans öppnande.” 

För medlem som blev medlem före den 1 september året innan distriktsstämman behöver medlemskapet förnyas. För medlem som blev medlem efter efter den 1 september året innan distriktsstämman gäller medlemskapet under året distriktsstämman sker.

”Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan distrikt under stämmoperioden äger endast rösträtt på en distriktsstämma per verksamhetsår.  Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv att avgöra på vilken distriktsstämma han eller hon vill utnyttja sin rösträtt, förutsatt att det i första stycket sagda är uppfyllt.”

STÄMMOBANKETT
Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmobanketten. Det kommer bjudas på bland annat trerättersmiddag, talare, underhållning och sång. Mer information om stämmobanketten kommer till anmälda deltagare.

DELTAGARPAKET
Nedan följer deltagarepaketen för distriktsstämman.

BRONS
Distriktsstämma, fika och lunch ingår i detta paket.

Pris: 0 sek medlem i Örebro län, 350 sek utomstående.

SILVER
Bronspaket och bankett ingår i detta paket.

Pris: 50 sek medlem i Örebro län, 800 sek utomstående.

GULD
Silverpaket och boende ingår i detta paket.

200 sek medlem i Örebro län utanför Örebro tätort, 400 sek medlem i Örebro län innanför Örebro tätort, 1 150 sek utomstående.

BETALNING
Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län.

Bankgiro: 5572-1880

Märk betalningen med ”STÄMMA och FÖR- & EFTERNAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är fredagen den 9 februari 23:59. Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

MUF-MANIFESTET
I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share

AVANMÄLAN:
Eventuell avanmälan måste göras senast torsdagen den 1 februari kl. 23:59. Vid avanmälan efter torsdagen den 1 februari kl. 23:59. kommer hela deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras hela deltagarkostnaden, 585 sek för bronspaketet, 1 045 sek för silverpaketet och 1 535 sek för guldpaketet.

MUF:S ALKOHOLPOLICY
Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN
Under distriktsstämma kommer föreningarnas d.v.s. MUF Örebro Stad och MST Örebros årsmöten anordnas gemensamt med MUF Örebro läns distriktsstämma. Anmälan till distriktsstämman innefattar även anmälan till din respektive förenings årsmöte. Särskild kallelse kommer gå ut för föreningarnas årsmöten där viktig information kommer framgå.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

Elsa Lappalainen, 070-991 72 42 eller [email protected] (stämmogenreral)

Magnus Stålberg, 070-170 73 63 eller [email protected] (distriktsordförande)

Frihetliga hälsningar,
MUF Örebro län

Ta ställning och dela artikeln