8 april, 2024

”Dags att (S) diskuterar primärvården internt?”

I ett debattinlägg den 26 mars hävdar John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun, att oppositionen i Region Örebro län tycker att Örebro kan ta smällen för att det fortsatt ska finnas vårdcentraler i länets andra kommuner. Så länge Regionen och tidigare Örebro läns landsting har funnits har det styrts av Socialdemokraterna. Vilka vårdcentraler som finns och var de finns är således någonting som John Johansson i första hand borde diskutera med sina egna partikollegor.

Vi moderater har under lång tid förespråkat behovet av ett annat regelverk för primärvården. Som det ser ut nu är primärvårdsuppdraget, alltså vad som ska finnas på varje vårdcentral, oerhört omfattande. Det är långt ifrån optimalt. Moderaterna vill se en annan typ av regelverk, som möjliggör för mindre vårdenheter.

Vår bestämda övertygelse är att primärvården ska vara basen för hälso- och sjukvården och på ett tillgängligt sätt kunna utgöra medborgarnas första kontakt med hälso- och sjukvården, om tillståndet inte är akut. Det ska gälla oavsett var i länet man bor. Att bo på landsbygden eller på en mindre ort ska inte innebära sämre tillgång till en sådan kontakt.

Det behövs en variation i utbudet av vårdcentraler med både större och mindre enheter som drivs av både Regionen och av privata aktörer. Vi är övertygade om att en mångfald av aktörer inom primärvården skulle öka tillgängligheten för patienterna samtidigt som vårdmedarbetarnas möjlighet att välja arbetsgivare också ökar. Primärvårdens uppdrag skulle kunna delas av fler om regelverket tillät drift av mindre enheter.

En mångfald av aktörer inom primärvården skulle öka tillgängligheten för patienterna och höja vårdens kvalitet i Örebro såväl som i andra kommuner i länet. Det skulle också öka möjligheten för vårdpersonalen att själva få välja sin arbetsgivare vilket i sin tur leder till att kraven på arbetsgivarnas arbetsmiljö och villkor ökar.

I slutänden är det här en ideologisk fråga om frihet. Friheten för patienten att kunna välja en mindre vårdenhet men också om friheten och möjligheten att kunna få driva sådana mindre enheter.

Tyvärr har vi inte fått något gehör för detta hos den politiska S-ledningen i Region Örebro län som även fortsatt bara vill se stora och omfattande vårdcentraler. Vi ser gärna att John Johansson lyfter detta internt i sitt eget parti då ett enklare regelverk det inte bara skulle gynna länet som helhet utan också primärvårdsutbudet i Örebro kommun.

Sebastian Cehlin oppositionsråd (M) Region Örebro län

Anna Nordqvist, oppositionsråd (M) Region Örebro län

Ta ställning och dela artikeln