22 augusti, 2023

Privata vårdgivare är en tillgång – inte ett hot

I Vänsterpartiets insändare om Pålsboda Vårdcentral (publicerad i Sydnärkenytt 16 augusti 2023) undanhåller Vänsterpartiet viktig fakta för att på så sätt vinna ideologiska poänger i sin kritik av privata aktörer.

För det första tycker jag att Vänsterpartiet ska ställa sig frågan om Pålsboda överhuvudtaget hade haft en vårdcentral utan en privat aktör. I det här fallet är den aktören en engagerad läkare som tog över verksamheten han själv jobbade på, under tidigt 90-tal. Om man kan Örebro läns landstings historia kan man konstatera att vårdcentralen då, år 1992, stod inför ett vägskäl. Landstinget ville inte längre driva den vidare och helst av allt lägga ner den. Då valde denne läkare att ta över verksamheten för bygdens och patienternas bästa.  

För det andra haltar Vänsterns resonemang kring att Regionen och patienterna får ”ta smällen” efter konkursen när det faktiskt är en privat aktör, Capio närsjukvård, som nu tar ett stort ansvar och tar emot merparten av dessa 2500 patienter på Capio vårdcentral Hallsberg.

Minnet hos Vänsterpartiets företrädare verkar vara tämligen kort, men bara för något år sedan när Hallsbergs vårdcentral fortfarande drevs av Regionen kantades verksamheten av dålig tillgänglighet för patienterna och ett hyrläkarberoende. Sedan Capio tog över verksamheten i höstas har man lyckats anställa flera fasta läkare och tillgängligheten och kontinuiteten ökar för patienterna. Capio Hallsberg drivs på samma premisser som de regiondrivna vårdcentralerna och verksamheten drivs på samma ersättningsvillkor men lyckas i det här fallet göra det bättre än när vårdcentralen var regiondriven.

Jag tycker det är synd att Vänsterpartiet väljer att prioritera vänsterideologiska tankar före patienternas bästa och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Men om vänsterns företrädare håller sig till fakta kan de också se att en mix av både privata och offentliga aktörer i en Region leder till ökad tillgänglighet och valfrihet för länets patienter och bättre arbetsmiljö för Regionens medarbetare.  

Sebastian Cehlin, oppositionsråd Region Örebro län

Ta ställning och dela artikeln