11 december, 2023

Kallelse till årsmöte MST Örebro 2024

Härmed kallas samtliga föreningens medlemmar i Moderata Studenter Örebro till 2024 års årsmöte.

Årsmötet är MST Örebros högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MST Örebro ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

MST ÖREBRO X MUF ÖREBRO STAD X MUF ÖREBRO LÄN
Årets årsmöte anordnas gemensamt tillsammans med MUF Örebro Stads årsmöte och MUF Örebro läns distriktsstämma. Arrangemanget sköts praktiskt av en stämmoledning bestående av alla tre organ men genomförs genom MUF Örebro län som paraplyorganisation. Anmälningsförfarande till årsmötet sker genom anmälan till MUF Örebro läns distriktsstämma. Mer information längre ned om anmälan.

NÄR?
Lördagen den 17 februari till söndagen den 18 februari. Incheckning kl 09:00 på lördagen, årsmötet startar 10:00, årsmötet avslutas senast 16:00 på söndagen.

VAR?
Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro

INCHECKNING
Sker från kl 09:00 på lördagen, årsmötet startar därpå kl 10:00.

BOENDE
Under årsmötet tillhandahåller föreningen hotellövernattning till ett förmånligt  subventionerat pris. Hotellövernattningen sker på Scandic Örebro Väst, samma plats som årsmötet går av stapeln samt stämmobanketten anordnas.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till årsmötet tillkommer föreningsstyrelsen och varje enskild medlem i föreningen. Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till George Afram på ”[email protected]” senast onsdagen den 31 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast onsdagen den 31 januari kl. 23:59.

Valberedningen genomför valberedningsintervjuer under lördagen den 3 februari och söndagen den 4 februari .

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL

Föreningsordförande            

Vice föreningsordförande                        

Ledamot

Valberedningen är också ansvarig för att lägga förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR
”Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, föreningsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar före årsmötets början”. Handlingar till årsmötet kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper innan årsmötet.

ANMÄLAN
Anmälningsförfarande till årsmötet sker genom anmälan till MUF Örebro läns distriktsstämma. Anmälan sker via ”https://forms.gle/Lgii3ZNKCuW6DNTU8”. För att du som medlem ska ha rösträtt under årsmötet krävs inte anmälan men du behöver förnya ditt medlemskap, mer information längre ned.

För att ta del av distriktsstämmans bekvämligheter krävs anmälan senast torsdagen den 8 februari kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma av tillgängligheten. För att du som medlem ska ha rösträtt under distriktsstämman krävs anmälan, mer information finns i kallelsen till distriktsstämman.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP
”För att erhålla rösträtt på föreningsårsmöte ska medlem ha varit medlem i föreningen två veckor före årsmötet. […] Erläggande av medlemsavgift för året då årsmötet äger rum ska ske före årsmötets öppnande.” 

För medlem som blev medlem före den 1 september året innan årsmötet behöver medlemskapet förnyas. För medlem som blev medlem efter efter den 1 september året innan årsmötet gäller medlemskapet under året årsmötet sker.

”Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan föreningar i förbundet under årsmötesperioden äger endast rösträtt på ett föreningsårsmöte per verksamhetsår. Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv att avgöra på vilket föreningsårsmöte han eller hon vill utnyttja sin rösträtt, förutsatt att det i första stycket sagda är uppfyllt”.

MUF:S ALKOHOLPOLICY
Under hela årsmötet samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

George Afram, 076-056 46 20 eller [email protected] (föreningsordförande)

Elsa Lappalainen, 070-991 72 42 eller [email protected] (stämmogenreral)

Frihetliga hälsningar,
MST Örebro

Ta ställning och dela artikeln