13 februari, 2024

Hög tid att prioritera hälso- och sjukvården

Moderaterna i Region Örebro län vill

  • Att kärnuppdraget, hälso- och sjukvård, prioriteras
  • Att vårdutbildade medarbetare får ägna sig åt patienter
  • Förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren i hälso- och sjukvården
  • Införa anställningsstopp för administrativa tjänster
  • Minska ner befintlig administration (som inte är kopplad till hälso- och sjukvården) med minst 100 tjänster
  • Generellt effektivisera befintlig administration

Region Örebro län befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. I ett sådant läge tycker Moderaterna att fokus ska ligga Regionens kärnverksamhet, att bedriva trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdutbildade medarbetare måste få ägna sig åt att vårda patienter och inte åt att vårda den ständigt växande byråkratin och administrationen. Administrativa uppgifter kopplade till det patientnära arbetet ska skötas av vårdadministratörer.

Varje år anställs dessutom uppemot 40 nya handläggare och administratörer vars arbetsuppgifter inte är kopplade till det patientnära arbetet. Det är ohållbart och kan inte fortsätta. Vi vill införa ett anställningsstopp för administrativa tjänster som inte är kopplade till det vårdnära arbetet. Utöver det vill vi också se över hur den befintliga administrationen kan minskas. En rejäl effektivisering av administrationen är nödvändig.

Därför hade moderaterna i sitt budgetförslag för Region Örebro län 2024 en rejäl effektivisering av befintlig administration. Satsningar på hälso- och sjukvården är viktiga och för att det ska vara möjligt måste hälso- och sjukvården prioriteras. Det handlar också mycket om att göra rätt prioriteringar och att generellt jobba med effektiviseringar. Det betyder inte att medarbetarna ska jobba mer utan om att arbeta annorlunda och effektivare. Vi fortsätter också att satsa på bättre arbetsvillkor och göra Region Örebro län mer attraktiv som arbetsgivare.

Fortsatta satsningar på hälso- och sjukvården behövs, inte minst för att öka tillgängligheten till vården genom stärkt primärvård.  Vi är övertygade om att en stor del av de besparingar som Regionen nu också tvingas till hade kunnat undvikas om det politiska S-styret tidigare hade fokuserat på att göra rätt prioriteringar. Det handlar om at ha rätt medarbetare på rätt plats och med rätt arbetsuppgifter.

Ta ställning och dela artikeln