31 januari, 2024

Kallelse arbetsstämma 2024

Härmed kallas till arbetsstämma för Moderaterna i Örebro län.

Datum: 4 maj

Tid: kl. 10.00 – senast 16.00

Registrering från kl. 9.15 då även kaffe/te och macka serveras.

Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Program                           

10.00                                   Inledning

10.15                                   Stämmoförhandling

11.15                                   Stämmotal Tomas Tobé

12.00                                   Lunch

13.00                                  Fortsatta stämmoförhandling

Senast 16.00                      Avslutning

Motioner ska vara insända till [email protected] senast 23 mars.

Medlem som önskar närvara men som inte är ombud anmäler sitt deltagande senast 29 april till [email protected]

Varmt välkomna! Önskar förbundsstyrelsen

Ta ställning och dela artikeln