Anna Tenje Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

29 mars, 2023

Den moderatledda regeringen utreder språkkrav för anställda i äldreomsorgen

Som ett led i Tidöavtalet tillsätter nu den moderatledda regeringen en utredning som ska analysera och ta ställning till vilka kunskaper i svenska som är lämpliga för undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesgrupper som arbetar inom äldreomsorgen. Det presenterade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) på en pressträff under onsdagen.

Goda språkkunskaper i svenska är en viktig faktor för de äldre och en förutsättning för en trygg äldreomsorgen. Tidigare utredningar och tillsyner har uppvisat bristande kunskaper i svenska hos personalen inom äldreomsorgen. 

Nu tillsätts en utredning för att kartlägga vilken nivå på kunskap i svenska språket som är rimlig för olika yrkesgrupper samt vilka eventuella lagändringar som kan komma att krävas. 

Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Moderaterna tycker att det är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga