Ulf Kristersson Moderaterna

14 oktober, 2022

Överenskommelse för Sverige

På valdagen 11 september valde Sverige väg. Samarbetspartierna fick det mandat från väljarna för förändring, som vi bad om. Vi ska nu få ordning på Sverige.

Idag presenterade samarbetspartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna den överenskommelse som vi gemensamt har ingått för att lösa Sveriges stora problem. Vi kallar det Tidöavtalet, efter den plats – Axel Oxenstiernas slott – där vi alla skakade hand efter respektfulla, konstruktiva och noggranna förhandlingar.

Det är ett svårt uppdrag – en ny regering tar över ett land i kris. Brottslighet blir allt grövre, i år slog Sverige sitt egna blodiga rekord i dödsskjutningar. 

Invandringen har tillsammans med en riktigt dålig integration skapat ett brutalt utanförskap. Alltför många människor får aldrig sitt första arbete och alltför många barn ser inte sina föräldrar gå till jobbet. Nu stannar dessutom tillväxtmotorn av och Sverige går in i en lågkonjunktur med en hög arbetslöshet. 

Elsystemet har monterats ned under de senaste åtta åren – vilket gör att vi nu är sårbara för elpriserna på kontinenten. Långa sjukvårdsköer – som leder till ojämlik vård över landet. Ett skolsystem som inte är rustat för integrationsproblemen fungerar dåligt och stökiga klassrum hindrar barn från att klara skolan. En ökad polarisering drar isär vårt samhälle, där det behöver byggas broar har det istället grävts djupa diken. 

Samtidigt för Putin ett fruktansvärt invasionskrig i Ukraina, ett land i vårt absoluta närområde. I en osäker omvärld behöver Sverige ett starkt försvar, och vi behöver bli medlem i Nato. 

Att lösa dessa uppgifter är själva kärnan i statens uppdrag. Vi vet att det är många svenskar som i valet lånade ut sin röst till oss – för att få ordning på Sverige. Och det löftet ska vi nu leverera på. 

Här är några viktiga delar i överenskommelsen:

Samarbetspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att sitta i regeringen. Sverigedemokraterna blir ett samarbetsparti i riksdagen, med tjänstemän på regeringskansliet.

Våra fyra partier inleder ett samarbetsprojekt inom sju områden – där politiska frågor bereds från ax till limpa, från problemanalys till genomförande av reformförslag. Första året prioriteras tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, migration och integration, klimat och energi, hälso- och sjukvård, skola samt att stärka den liberala demokratin. 

Bland annat har vi enats om att införa dubbla straff för gängkriminella, avskaffad straffrabatt för den som fyllt 18 år, visitationszoner, anonyma vittnen, och att avskaffa dagens mängdrabatt. Vi kommer också göra en genomgripande översyn av strafflagstiftningen, med bland annat skärpta straff för vålds- och sexualbrott.

Vi har enats om hur vi kraftigt ska minska invandringen till Sverige, och vi har enats om hur Sverige ska få ny kärnkraft och ett högkostnadsskydd mot de skenande elpriserna. Vi har enats om hur vi ska stärka arbetslinjen, hur klassrummen ska bli tryggare och hur fler barn ska klara skolan. Vi har enats om hur vi ska korta vårdköerna, och skapa en mer likvärdig vård över hela landet. Och vi har enats om att grundlagsskydda aborträtten. För att nämna några saker, av alla de hundratals förslag vi kommit överens om i den 62 sidor långa överenskommelsen.

Samarbetspartierna ingår också en budgetöverenskommelse för den här mandatperioden.

Med den politik vi idag presenterar så kommer vi kunna lägga om kursen, och börja lösa Sveriges stora problem.  

Vi är ödmjuka inför det förtroende som svenska folket visat oss, men också medvetna om att många är oroliga. Vi kommer att bilda en regering och ett samarbete för hela Sverige, för alla medborgare.

Ta ställning och dela artikeln