Flerbarnstillägg - Moderaterna vill avskaffa det från fjärde barnet

12 januari, 2022

Regeringen riskerar att misslyckas med målet om fler poliser

Regeringen har som mål att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024. En rapport från riksdagens utredningstjänst visar att det målet tidigast kan uppnås år 2032. Moderaterna kräver nu åtgärder för att göra polisyrket mer attraktivt.

Sverige har allvarliga problem. De senaste fem åren har det skett 1 672 skjutningar i Sverige. Många av dessa har skett i bostadsområden och vid skolor eller förskolor. Därtill har det under de senaste fem åren skett över 80 sprängdåd i Sverige. Det är en utveckling som saknar motstycke i Europa.

Polisen har en har en avgörande roll i arbetet med att bekämpa gängkriminaliteten. Men poliserna är för få. I dag är polistätheten lägre än för sju år sedan. På vissa håll i landet har antalet poliser till och med minskat. Det innebär att polisen har svårt att hinna med att utreda alla grova brott. I Stockholm har polisen haft svårt att hinna utreda våldtäktsanmälningar – då polisen varit tvungen att prioritera annan brottslighet. Poliserna behöver få fler kollegor så att de har möjlighet att utreda alla brott.

För fem år sedan meddelade Magdalena Andersson och Anders Ygeman att regeringens mål är att det ska finnas 10 000 fler polisanställda år 2024. Moderaterna har flera gånger varnat för att regeringen inte kommer lyckas med det målet, om det inte genomför konkreta åtgärder för att höja polisyrkets attraktivitet. En ny rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att målet tidigast kan uppnås år 2024, om

Moderaterna har presenterat flera förslag för att göra polisyrket mer attraktivt, som Socialdemokraterna har röstat nej till. I riksdagens partiledardebatt riktade Ulf Kristersson skarp kritik mot att regeringen gör för lite för stärka polismyndigheten.

En stark poliskår är en förutsättning för att bekämpa den grova brottsligheten. Men Magdalena Andersson är emot höjda polislöner, emot att återinföra betalad polisutbildning och emot att kraftigt skärpa straffen för dem som angriper polisen i sin vardag.

Ulf Kristersson

Moderaterna föreslår konkreta åtgärder för fler poliser

Moderaterna har presenterat flera förslag för att få fler att söka sig till polisutbildningen och för att fler ska välja att stanna kvar i yrket. Samtliga av dessa förslag säger regeringen nej till.

  • Betald polisutbildning
  • Riktad lönesatsning till polisen
  • Skärpta straff för den som angriper en polis i tjänst
  • Mer resurser till åklagarmyndigheten

Vi kan inte vänta tio år till på fler poliser. En ny regering efter valet kommer att ta tag i den här frågan.

Ulf Kristersson

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga