28 september, 2023

Handlingar inför Moderaternas partistämma 2023

På denna sida finner du stämmohandlingarna inför Moderaternas partistämma den 19-22 oktober på Umeå Folkets Hus. I samband med partistämman hålls också nomineringsstämma inför Europavalet 2024.

Stämmohandlingarna är uppdelade i fyra böcker:

Stämmoprogram och propositioner till partistämman samt handlingar till nomineringsstämman inför Europavalet 2024:

Motionsbok 1 (utskott 1–4)

Motionsbok 2 (utskott 5–8):

Motionsbok 2

Verksamhetsberättelser

Fyra års verksamhet

Sammanfattning av de politiska propositionerna

Vårt löfte: säkrare, grönare, friare

Vi moderater vill ha ett samhälle med frihet och ansvar, där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla.

Men tyvärr är Sverige i dåligt skick efter åtta år med en svag socialdemokratisk regering.

Den grova kriminaliteten håller vårt land i ett järngrepp. En dålig integration i kombination med en alltför stor invandring har skapat ett stort utanförskap och ett delat land. Energipriserna har skenat de senaste åren, samtidigt som vi behöver mer, ren el för att ställa om för att klara klimatkrisen. Långa vårdköer i många delar av landet leder till lidande och ojämlik vård. Oordning i skolsystemet och oordning i klassrummet hindrar barn från att klara skolan.

Kraften i den svenska tillväxtmotorn har stannat av. Vi har aldrig tidigare gått in i en lågkonjunktur med så hög arbetslöshet. Inflationen är löntagarnas värsta fiende. Ökad politisk polarisering och utbredd oro drar isär samhället. Och vi står inför de största utrikes- säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Vi lever i en farlig tid. Men vi står också på fast grund. Förändring är inte bara nödvändig, utan också möjlig.

Nu har det gått ett år sedan Moderaterna bildade regering. I valet 2022 fick vi mandat för förändring och sedan dess har vi arbetat beslutsamt. I kommuner och regioner, i riksdag och regering, har vi steg för steg, reform för reform, gjort Sverige säkrare, grönare och friare.

Vi vill ingjuta hopp – för vi vet att vårt land har löst stora problem förut. Tillsammans kommer vi att få ordning på Sverige.

Moderaternas löfte till svenskarna är tydligt:

2026 ska Sverige vara säkrare. Att ge tillbaka tryggheten till barnen som leker på lekplatsen och tjejen som går hem själv om kvällen är vår tids största frihetsfråga. Det arbetet börjar i skolan, som ska bidra till social rörlighet och rusta alla barn med de kunskaper som krävs. Sverige ska vara en rättsstat som både ger trygghet och frihet. 2026 har vi en invandring som gör att vi kan klara av integrationen, vi har ett starkt försvar och är stolta medlemmar i Nato.

Sverige ska vara grönare, så att vi tar ansvar för framtiden. En ny energipolitik elektrifierar transporter och industrier med ren el från sol, vind, vatten och kärnkraft. Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Genom koldioxidinfångning och det svenska skogsbruket leder vi den gröna omställningen. För vi har ett individuellt och gemensamt ansvar för att kommande generationer får minst lika bra förutsättningar som de vi själva fått.

Sverige ska också bli friare. Människor ska själva kunna fatta de viktiga besluten om sina liv. Ekonomin ska vara starkare. 2026 har vi vunnit över inflationen, återupprättat arbetslinjen och startat reformerna för ökat välstånd. I ett rikt land får alla den vård de behöver i tid. Dessutom har människors frihet ökat genom ett antal frihetsreformer.

För Sverige ska vara ett land där du av egen kraft – men också med andras hjälp – kan ta dig nästan hur långt som helst. Ett land med frihet att välja sitt liv och med all den mångfald som den friheten skapar. Med möjligheter för alla.

På Moderaternas partistämma kommer fem propositioner med breda politiska förslag som syftar till att göra Sverige säkrare, grönare och friare att behandlas:

1. På medborgarnas sida

 • Reformer för minskad regelbörda
 • Effektivare offentlig förvaltning med ökad respekt för äganderätten
 • Verktyg för en mer träffsäker lagstiftning
 • Höjd gräns för moms
 • Lättade krav på fysiska kvitton
 • Moderniserad alkohollag 

2. Förebyggande politik mot utanförskap och kriminalitet

 • Det brottsförebyggande arbetet ska bygga på evidens
 • Stärkt mödrahälsovård och barnhälsovård
 • Fokus på ett evidensbaserat arbete, exempelvis föräldraskapsprogram och arbete för att motarbeta hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stärk socialtjänstens möjligheter att utföra sitt arbete
 • Nolltolerans mot normbrytande beteende

3. Skola och utbildning

 • Kvaliteten i skolan ska stärkas och skolans styrdokument utgå från hur eleverna bäst lär sig
 • Läraryrket ska bli mer attraktivt, bl.a. genom mindre dokumentation och mer fokus på undervisning
 • Lärarutbildningen ska bli mer praktisk och klassrumsnära. Rektorsutbildningen ska förbättras
 • Skolhälsovården ska återinförs i skollagen och tillgängligheten till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa hos barn och unga förbättras
 • Yrkesutbildningen ska reformeras så att den bättre svarar mot arbetsmarknadens behov

4. Grön innovationskraft för tillväxt

 • Exportens bidrag till globala utsläppsminskningar
 • Ett elsystem för ett fossilfritt samhälle
 • Reformer för grönare transporter
 • Nya förutsättningar för grön tillväxt
 • Hållbart nyttjande av våra mineraltillgångar

5. Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Sveriges roll i Nato
 • Norra Sveriges strategiska värde
 • Havsbottens geopolitik
 • EU:s utvidgningspolitik

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga