Denna nyhet är mer än 3 år gammal

7 november, 2020

Frihet och ansvar – förslag till nytt idéprogram

I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla moderata länsförbund.

Programmet presenterades i samband med en idékonferens. Då talade även partiledare Ulf Kristersson om Moderaternas politiska uppgift för 2020-talet. Ulf Kristersson inledde med att tala om det öppna samhällets grundvalar och de senaste veckornas terrorattacker i Europa.

– Det här är en attack mot yttrandefriheten och mot alla de fundamentala värden som det öppna samhället vilar på. För det öppna samhället har sina fiender. Karl Popper skrev det i sin bok redan 1945. Deras tro har förändrats. Men hatet är detsamma. Liksom vår uppgift att bekämpa dem. 

– De som vill rasera vår liberala demokrati ska mötas av en kompromisslös hållning från den fria världen. Vi ska stå upp för principer som sakta men säkert, under lång tid och inte utan kamp har byggt våra samhällen och stater: yttrandefrihet, individuella rättigheter, minoritetsskydd, fria medier, sekulär lagstiftning och oberoende domstolar. Och vi ska med den fulla kraften i vår demokrati skydda våra medborgare från dem som vill ta det här ifrån oss.

Ulf Kristersson fortsatte därefter om Moderaternas tre stora uppgifter.

– Att återupprätta tryggheten och säkerheten. Att bryta utanförskapet och bidragsberoendet. Att bana väg för nya klassresor. Det är tre riktigt stora uppgifter som tillsammans säkrar det svenska samhällskontraktet. Det som en gång gjorde oss både rika och framgångsrika. Men ingen nostalgi! Värderingarna är desamma. Men våra problem är annorlunda och då måste de politiska reformerna också vara det.

Ett centralt tema för talet var frihet och ansvar.

– Vi vill ha friheten att bestämma över våra egna liv. Och vi förstår att ta ansvar för varandra. Frihet och ansvar. En slags realistisk optimism. Där nästan allt kan bli mycket bättre, men nästan ingenting blir det av sig själv. Hoppfullhet, inte naivitet.

– Frihet handlar om att bestämma själv. Att gå sin egen väg. Att älska vem man vill. Vara den man vill och försöka bli den man vill. Men också hela länders frihet, internationellt samarbete och fri företagsamhet. Ansvar har man för sig själv och sina egna handlingar. I kontrast till den ursäktandekultur som skyller på ”samhället”, på ”omständigheterna” eller på ”strukturerna”. Vi har dessutom ett ansvar att klokt förvalta vad tidigare generationer har byggt upp. Och ansvar för varandra eftersom ensam inte alls alltid är stark. Insikten att alla kan behöva hjälp när livet slår till. Att man ibland är den starke som bär, ibland den svage som behöver bäras.

Remissrunda

Idéprogrammet går nu ut på remiss i förbunden. Syftet är att ge bränsle till Moderaternas ständigt pågående idédiskussion. Alla lokala föreningar ges möjlighet att inkomma med synpunkter till respektive förbundsstämma där idéprogrammet ska behandlas. Senaste dagen att lämna in remissvar till partistyrelsen är den 31 maj 2021. Därefter kommer de samlade remissvaren sammanställas.

Ladda ner idéprogrammet

Ladda ner idéprogrammet:

Ladda ner idéskriften:

Ladda ner Ulfs tal på idéprogramskonferensen 2020:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga